Proiect L  I  C  I  T  A  Ţ  I  A  –  spectacol de teatru interactiv proiect de educaţie pentru prevenirea violenţei domestice
Finanţator : Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, UNITER Durata : 12 luni, decembrie 2001 – decembrie 2002

Spectacolul „Licitaţia„ a adus în scenă momentele definitorii ale unei relaţii de convieţuire violentă între un bărbat şi o femeie. Structura originală de dialog între scenă şi sală face ca persoanjele să acumuleze în timpul reprezentaţiei o serie de valori oferite de spectatori, valori care ar trebui să elimine violenţa din viaţa lor. Dialogul privitorilor cu personajele au relevat cît de dificil este şi cît de mult trebuie să investeşti dacă într-adevăr vrei să ajuţi o femeie victimă a violenţei domestice. Una dintre reprezentaţii s-a dat într-o hală de lucru pentru angajaţii fabricii Dermatina – Timişoara.