Proiectul

Prevenirea  violenței de gen – perspectiva tinerilor

Prezentare

Proiectul “Prevenirea  violenței de gen, perspectiva tinerilor – DECIDES Europe” este derulat de Fundația Interarts Spania – lider de proiect, Asociația Trabe Spania, Kvindemuseet Kvindemuseet i Danmark și Asociația Transcena Romania și este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Rights, Equality and Citizens (Drepturi, Egalitate și Cetățenie), număr de contract 810417. Durata proiectului este de 2 ani în intervalul septembrie 2018 – august 2020.

Obiectivul general este de a contribui la prevenirea violenței bazate pe gen (GBV) prin îmbunătățirea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la toate formele de GBV, cauzele și consecințele acestora și furnizarea de instrumente pentru prevenirea, recunoașterea și combaterea acestora. Aceasta implică abordarea și schimbarea atitudinilor sexiste, a comportamentelor, a prejudecăților și a stereotipurilor și creșterea vizibilității GBV. 

Proiectul va implica trei țări multiculturale: Danemarca, România și Spania, și activitățile vor fi desfășurate la nivel național și internațional. 

La nivel național în cadrul proiectului se vor desfășura ateliere de lucru pentru tineri și elevi pentru a discuta și a oferi informații despre aspectele de prevenire, culturale și sociale legate de violența de gen și violența domestică. Aceste ateliere sunt dedicate educației prin artă și au ca obiectiv senzibilizarea și învățarea folosind teatrul forum, dezvoltarea abilităților de comunicare și a atitudinilor de toleranță, non-discriminare și angajare civică. Atelierele vor avea de asemenea obiectivul de a realiza un produs cultural specific. În perioada de preătire a spectacolului de teatru forum vor avea loc seminarii și instruiri adresate elevilor și profesorilor. Seminariile pentru elevi îi vor pregăti ca viitori potențiali formatori pentru colegii lor. Instruirea pentru profesori le oferă acestora un cadru de dezvoltare a abilităților de a recunoaște fenomenul de violență domestică, de a înțelege cadrul legal de prevenire și suport pentru tineri, ajutîndu-i totodată să-și sporească capacitatea de a detecta potențialele victime. 

Activitățile sunt prevăzute a se desfășura în licee din București. 

Activitățile desfășurate în România de Asociația Transcena sunt:

 • Realizarea unui spectacol de teatru forum pe tema riscurilor pe care le prezintă violența domestică și violența de gen pentru adolescenți. Grupul proiectat este de 15 elevi dintr-unul dintre liceele din București, activitate intitulată „atelier de teatru forum”. Numărul de întîniri proiectate – 15. Perioada de desfășurare proiectată: 20 februarie – 31 mai 2019. 
 • Seminar de formare a adolescenților participanți la atelierul de teatru forum cu obiectivul: dezvoltarea abilităților de formator ale participanților la spectacolul de teatru forum, pentru ca ei să poată în viitor desfășura educație de la egal la egal și realiza, împreună cu colegii lor, proiecte de teatru forum. Numărul de sesiuni proiectate – 8. Perioada de desfășurare proiectată: 1 martie – 20 mai 2019. 
 • 20 de reprezentații cu spectacolul de teatru forum în 16 de unități școlare din București și 4 unități școlare din mediul rural pentru un public total de 1500 de elevi, 300 de părinți și 60 de profesori. Perioada de desfășurare proiectată: 1 octombrie 2019 – 30 mai 2020.
 • 2 deplasări pentru schimb de experiență ale celor 15 elevi participanți în atelierul de teatru forum, o deplasare în Danemarca, în Aarhus și o deplasare în Spania, în Madrid. Fiecare deplasare durează 5 zile. Datele deplasărilor urmează să fie stabilite de comun acord cu părțile implicate. 
 • Găzduirea celor 2 grupe de elevi din proiect la București, 15 elevi din Danemarca, Aarhus, 15 elevi din Spania, Madrid și Barcelona. Datele deplasării lor urmează să fie stabilite de comun acord cu părțile implicate. 
 • Discutarea și semnarea unor protocoale la nivelul liceelor, protocoale referitoare la acțiunile ce pot fi întreprinse în mediul comunității școlare pentru scăderea riscurilor pe care le prezintă violența domestică și violența de gen pentru adolescenți. Perioada de desfășurare proiectată 1 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020.  

La nivel internațional vor avea loc:

 • vizite de schimb de experiență pentru a permite beneficiarilor proiectului, elevilor,  să întâlnească diferite realități,
 • desfășurarea unei conferințe internaționale la finalul proiectului cu participanți din diferite țări ale UE,
 • o platformă online creată pentru difuzarea în daneză, catalană, engleză, română și spaniolă a rezultatelor proiectului. 

În activitățile proiectului vor participa în mod direct în cele 3 țări partenere: 3000 de elevi cu vârste între 15 – 18 ani dintre care 60% fete, 100 de cadre didactice, 20 de autorități locale / naționale, 300 de părinți, 60 de școli, 10 asistenți sociali, 10 lucrători în domeniul sănătății, 10 ofițeri de poliție. 

Rezultatele așteptate sunt: sporirea capacității participanților de a aborda violeța domestică și violența de gen; creșterea gradului de conștientizare privind violența sexuală; modificări ale atitudinilor și comportamentelor în ceea ce privește problema vioenței domestice și violenței de gen, în special în rândul tinerilor; cooperarea consolidată și schimbul de informații. Vor mai fi realizate: 1 expoziție + set de instrumente, 3 piese de teatru, 3 filme tutoriale, 1 platformă, 1 pliant /manual (handout) despre teatru forum, 1 videoclip promoțional, 1 manual pentru profesori, 1 ghid pentru protocolul standard.

Activitățile desfășurate în România de Asociația Transcena

Violența domestică și violența de gen – prevenirea și reducerea riscurilor
curs de formare pentru consilieri școlari și profesori

Cursul de formare „Violența domestică și violența de gen – prevenirea și reducerea riscurilor” este orgainzat de Asociația Transcena în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională în cadrul proiectului “Prevenirea  violenței de gen, perspectiva tinerilor – DECIDES Europe”. 

Proiectul “Prevenirea  violenței de gen, perspectiva tinerilor – DECIDES Europe” este derulat de Fundația Interarts Spania – lider de proiect, Asociația Trabe Spania, Kvindemuseet Kvindemuseet i Danmark și Asociația Transcena Romania și este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Rights, Equality and Citizens (Drepturi, Egalitate și Cetățenie), număr de contract 810417.

Violența de gen este un fenomen studiat de numeroși cercetători în ultimul secol și care a determinat numeroase acțiuni de advocacy din partea femeilor pe plan internațional. Cel mai important document internațional care constituie un instrument puternic de prevenire și combatere a fenomenului este Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, [Istanbul, 11.V.2011]. Violența de gen include violența domestică iar victimele acestei forme de violență devin copiii. Un impact important al violenței domestice îl constituie obișnuirea copiilor cu comportamentele violente și creșterea extremă a riscului de utilizare a violenței în grupurile de copii, precum și a riscului de formare de relații bazate pe violența de gen în grupurile de copii, inclusiv în școală.  

Mediul școlar constituie unul dintre cele mai bune contexte pentru observarea, identificarea și prevenirea fenomenului. Cursul de față vă oferă cîteva elemente utile de lucru în efortul de a reduce riscul de violență de gen în mediul școlar. 

Temele cursului sunt:

1.     Definirea conceptelor – gen, egalitate de gen, violență de gen

2.    Forme de manifestare ale violenței de gen

3.    Cauze și efecte ale violenței de gen

4.    Legislația naționala și internațională și agențiile relevante

5.    Instituțiile responsabile și servicii pentru victime

6.    Drepturile victimelor violenței de gen

7.    Echipe mobile pentru intervenție și echipe multidisciplinare

8.     Identificarea cazurilor și a potențialelor victime

9.     Rolul profesorilor în prevenirea și combaterea violenței de gen

10.  Modele de activități în clase pentru a discuta despre violența de gen

Cursul se va derula în zilele de vineri 15, vineri 22 și vineri 29 martie 2019 la sediul CMBRAE și ce va finaliza cu o diplomă de participare. Costurile de participare și materialele sunt finanțate din proiect. 

Formatoare dr. Andreea Bragă

Andreea Bragă este Directoarea Executivă a Centrului FILIA http://centrulfilia.ro/ și se implică activ în programe care sprijină, prin cercetare, advocacy și activism, respectarea drepturilor femeilor și reprezentarea intereselor diverse ale femeilor pe agenda publică. Deține un doctorat în științe politice, obținut la SNSPA, și coordonează activități de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor și pentru promovarea egalității de gen și justiției sociale.

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională – CMBRAE  reprezinta o institutie de invatamantspecial integrat specializata in oferirea, coordonarea si monitorizarea deservicii educationale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice,parintilor si membrilor comunitatii, pentru a asigura tuturor accesul la oeducatie de calitate, precum si asistenta necesara in acest sens. CMBRAE coordoneaza,monitorizeaza si evalueaza, la nivelul municipiului Bucuresti,activitatea CentruluiMunicipiului Bucuresti de Asistenta Psihopedagogica (CMBAP) si a cabinetelor deasistenta psihopedagogica, a centrelor si cabinetelor logopedice interscolare.

Obiectivele principale aleactivitatii CMBRAE sunt:

   a) cuprinderea si mentinerea in sistemul de invatamant obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitatile lor psihoindividuale si sociale;

   b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfasurarii educatiei de calitate in functie de potentialul biopsihosocial al fiecaruicopil/tanar;

   c) informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul optimizarii activitatii didactico-educative;

   d) colaborarea cu factorii educationali implicati in dezvoltarea personalitatii elevilor/tinerilor in scopul integrarii optime a acestora inviata scolara, sociala si profesionala;

   e) implicarea parintilor in activitati specifice unei relatii eficiente scoala-familie-comunitate, ca baza a adaptarii scolare si a integrarii sociale a copiilor/tinerilor;

   f) organizarea elaborarii de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitatile extrascolare/timpul liber;

   g) organizarea de programe si proiecte antiviolenta in mediul educational.

Alte activități în proiect sunt: 

 • Realizarea unui spectacol de teatru forum pe tema riscurilor pe care le prezintă violența domestică și violența de gen pentru adolescenți. Grupul proiectat este de 15 elevi dintr-unul dintre liceele din București, activitate intitulată „atelier de teatru forum”. Numărul de întîniri proiectate – 15. Perioada de desfășurare proiectată: 20 februarie – 31 mai 2019. Data posibilă a premierei – 30 sau 31 mai 2019. 
 • Seminar de formare a adolescenților participanți la atelierul de teatru forum cu obiectivul: dezvoltarea abilităților de formator pentru ca în viitor să poată desfășura educație de la egal la egal cu colegii lor care vor dori să realizeze proiecte de teatru forum. Numărul de sesiuni proiectate – 8. Perioada de desfășurare proiectată: 1 martie – 20 mai 2019. 
 • 20 de reprezentații cu spectacolul de teatru forum în 16 de unități școlare din București și 4 unități școlare din mediul rural pentru un public total de 1500 de elevi, 300 de părinți și 60 de profesori. Perioada de desfășurare proiectată: 1 octombrie 2019 – 30 mai 2020.
 • 2 deplasări pentru schimb de experiență ale celor 15 elevi participanți în atelierul de teatru forum, o deplasare în Danemarca, Aarhus și o deplasare în Spania, Madrid. Fiecare deplasare durează 5 zile. Datele deplasărilor urmează să fie stabilite de comun acord cu părțile implicate. 
 • Întîlniri și schimb de experiență la București ale elevilor participanți la atelierul de teatru forum din București cu cele 2 grupe de elevi din proiect, 15 elevi din Danemarca, Aarhus, 15 elevi din Spania, Madrid și Barcelona. 
 • Discutarea și semnarea unor protocoale la nivelul liceelor, protocoale referitoare la acțiunile ce pot fi întreprinse în mediul comunității școlare pentru scăderea riscurilor pe care le prezintă violența domestică și violența de gen pentru adolescenți. Perioada de desfășurare proiectată 1 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020.  

Activități organizate la nivel european: 

La nivel internațional vor avea loc de asemenea: Realizarea unei pagini dedicate proiectului pe site-ul INTERARTS, și a paginilor de facebook  ale proiectului pentru promovarea la nivel european a activităților. Realizarea unui film promoțional european ce documentează atelierele de creație ale tinerilor. Realizarea unui ghid pentru profesori și a unui ghid prentru elevi. Organizarea conferinței internaționale a proiectului la Aarhus unde se vor prezenta rezultatele atelierelor, produsele artistice realizate de elevi și se va realiza un schimb de experiență între elevi, profesori, educatori și activiști din țările partenere.