ASOCIAŢIA TRANSCENA

Prezentare

Asociaţia TRANSCENA este persoană juridică română de drept privat, de sine stătătoare, neguvernamentală şi apolitică, înfiinţată în anul 2001.
Activitatea organizaţiei se desfăşoară în patru domenii: educaţie prin artă, dramaterapie, teatru social şi sprijinirea tinerilor artişti. Asociaţia TRANSCENA se implică constant ca partener în proiecte sociale şi de promovare a drepturilor omului.

Misiune declarată
Asociaţia TRANSCENA caută, pune în valoare şi dezvoltă toate căile şi mijloacele prin care arta şi educaţia prin artă contribuie la procesul de evoluție individuală în contextul dezvoltării sociale.

Obiectul de activitate
Să iniţieze şi să susţină evoluţia personală şi instituţională prin folosirea tuturor formelor de manifestare artistică, în primul rînd a spectacolului de teatru dar şi a cuvîntului scris şi vorbit, a imaginii de artă plastică, fotografie şi film.
Să organizeze activităţi de educaţie alternativă prin artă şi evenimente artistice pentru categoriile dezavantajate
Să creeze evenimente artistice pe temele unor probleme sociale complexe ca dependenţa de droguri, marginalizarea socială, violenţa, discriminarea.
Să participe la reforma penală în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale şi instituţii guvernamentale folosind arta şi în special teatrul pentru a produce schimbări

DOMENIUL: EDUCAŢIE PRIN TEATRU ŞI TEATRU SOCIAL

Educaţia prin teatru foloseşte teatrul ca instrument de formare şi de informare a oricăror categorii de persoane, indiferent de vîrstă, nivel de pregătire şi talent. Echipa TRANSCENA a dezvoltat proiecte în care componenta de educaţie prin teatru a fost sprijinită de componenta de teatru social. În majoritatea proiectelor de educaţie prin teatru trupa de actori profesionişti ai TRANSCENA a realizat spectacole de teatru social cu rolul de a integra prin emoţie artistică experienţa de învăţare a beneficiarilor de la lucrul în grup.
Proiectele de educaţie prin teatru şi teatru social realizate de Asociaţia TRANSCENA în perioada 2001 – 2013 au fost:

FORMARE PRIN INFORMARE

Finanţator : EUROTIN
Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Durata proiectului : 4 luni(noiembrie 2001 – februarie 2002)

Proiectul a constat în reprezentarea în 6 oraşe: Brăila, Galaţi, Bucureşti, Giurgiu, Piteşti, Tîrgovişte a unui spectacol interactiv pe tema respectării drepturilor copilului. Spectacolul este creat de copii şi tineri din şcoli, licee şi centre de plasament.
ACCESUL ADULŢILOR PESTE 23 DE ANI ESTE PERMIS NUMAI CU ACORDUL MINORILOR a fost un spectacol construit de actori profesionişti împreună cu copii din 2 centre de plasament din Bucureşti şi copii şi tineri din ciclul gimnazial şi postgimnazial şi a fost o punere în scenă a viziunii copiilor despre drepturile lor. Reprezentaţiile au fost sesiuni de învăţare şi cunoaştere. Spectatorii au aflat de la noi că părinţii nu au dreptul să-şi bată copiii, iar noi am aflat de la spectatori că un drept al copilului este să fie iubit de părinţi!

Broşura DREPTUL LA DREPTURILE COPILULUI

Finanţatori : Ambasada Regală a Olandei la Bucureşti, EUROTIN
Apariţie : decembrie 2002

Broşura conţine rezultatele studiului realizat în timpul turneului de teatru cu spectacolul “Accesul adulţilor peste 23 de ani este permis numai cu acordul minorilor”. Studiul a urmărit nivelul de cunoştinţe al copiilor în domeniul drepturilor lor şi aşteptările acestora cu privire la respectarea de către adulţi a drepturilor copiilor.
Broşura cuprinde versiunea integrală a CONVENŢIEI PRIVITOARE LA DREPTURILE COPILULUI şi descrierea proiectului FORMARE PRIN INFORMARE în cadrul căruia s-a realizat spectacolul.

L I C I T A Ţ I A – spectacol de teatru interactiv realizat în cadrul proiectului de educaţie pentru prevenirea violenţei domestice cu acelaşi nume

Finanţator : Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, UNITER
Durata : 12 luni, decembrie 2001 – decembrie 2002

Spectacolul „Licitaţia” a adus în scenă momentele definitorii ale unei relaţii de convieţuire violentă între un bărbat şi o femeie. Structura originală de dialog între scenă şi sală face ca personajele să acumuleze în timpul reprezentaţiei o serie de valori oferite de spectatori, valori care ar trebui să elimine violenţa din viaţa lor. Dialogul privitorilor cu personajele au relevat cît de dificil este şi cît de mult trebuie să investeşti dacă într-adevăr vrei să ajuţi o femeie victimă a violenţei domestice. Una dintre reprezentaţii s-a dat într-o hală de lucru pentru angajaţii fabricii Dermatina – Timişoara.

COMUNICARE PRIN IMPROVIZAŢIE TEATRALĂ

Finanţator : UNIUNEA EUROPEANĂ programul PHARE ACCESS
Durata : 12 luni, septembrie 2002 – septembrie 2003

Proiectul a constat în organizarea unui curs de educaţie prin artă cu un grup de copii cu handicap hipoacuzic. Scopul proiectului a fost să creeze un model de lucru pentru depăşirea limitelor impuse acestor copii de handicapul fizic, pentru îmbunătăţirea capacităţii de a comunica şi pentru ridicarea şanselor de socializare în grupuri de copii fără handicap.
Activităţile din proiect au fost : grup de teatru, curs de istoria culturii, grup de educaţie plastică, turneu.
Spectacolul SCURTĂ CĂLĂTORIE ÎN TIMPul artelor a deschis un orizont neobişnuit, acela al copiilor surzi. Actorii trupei împreună cu un grup de copii de la Şcoala de surzi nr. 1 din Bucureşti au inventat şi au reprezentat poveştile a patru tablouri celebre de Bruegel, Corot, El Greco şi Goya. Costumele de epocă i-au ajutat pe copii să devină personajele din tablouri şi astfel au reuşit să se apropie de o dimensiune culturală şi istorică care altfel ar fi rămas dificil de înţeles pentru ei.

OPŢIUNE: ACCES LA SUCCES

Finanţator: ARCUB, UNITER
Parteneri: Agenţia Naţională Antidrog, Fundaţia pentru Învăţămînt
Perioada de desfăşurare: 2007 – 2008

OPŢIUNE: ACCES LA SUCCES a fost o campanie de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri desfăşurată în parteneriat cu Ageţia Naţională Antidrog în liceele din Bucureşti. Activităţile au fost: cursuri susţinute în licee de consilierii ANA – CPECA , spectacol interactiv 100% RISC DROGURI şi realizarea unui material video al spectacolului şi dezbaterilor de după spectacol cu elevii, material care să poată fi folosit ca material didactic în discuţiile profesorilor cu părinţii pe tema consumului de droguri.

Spectacolul “100% RISC DROGURI”

Scenariul original este creat de un grup de artişti profesionişti care lucrează cu tineri în proiecte de educaţie prin teatru şi teatru social de 7 ani. Spectacolul realizat în 2007 este o coproducţie ARCUB – Asociaţia TRANSCENA. În 2007 şi 2008 Agenţia Naţională Antidrog a sprijinit organizarea a 35 de spectacole, dintre care două la Sibiu, unul la Craiova şi 32 în 31 de licee din Bucureşti şi unul tot în Bucureşti la Disco Maxx. A fost primul spectacol de teatru realizat de profesionişti reprezentat exclusiv în licee.

ÎN DEZBATERE: VIOLENŢA

Proiect desfăşurat de un grup de voluntari
Perioada de desfăşurare: 2008 – 2009

Proiectul s-a desfăşurat în Liceul teoretic Ion Barbu din Bucureşti şi a constat în realizarea unei serii de sesiuni de educaţie prin teatru pentru prevenirea violenţei în şcoală. Au participat elevi din clasele VI şi VII.

SPECTACOLUL „CONTRARISC 100% „ ÎN CADRUL CAMPANIEI „ABSENTUL” DESFĂSURATA DE AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

Partener: Agenţia Naţională Antidrog
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15 noiembrie – 23 decembrie 2011.

Proiectul a constat în realizarea unui spectacol multimedia pentru sensibilizarea şi conştientizarea adolescenţilor şi tinerilor cu vîrste între 14 şi 19 ani cu privire la riscurile consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. Spectacolul a reprezentat o adaptare a spectacolului 100% RISC DROGURI în sensul că accentul a fost pus de data aceasta pe consumul unor substanţe nou apărute şi consumate în special de adolescenţi şi liceeni, substanţe denumite „etnobotanice” .
Dintre rezultatele proiectului menţionăm: 7 reprezentaţii în 6 licee din Bucureşti şi unul la Casa de Cultură din Vălenii de Munte, 1200 tineri implicaţi în campania împotriva consumului de substanţe denumite etnobotanice, 60 profesori implicaţi în campanie, documentarul despre proiectul de teatru social realizat de TVR Cultural şi participant la Campania TVR Cultural – 2012.

Campania PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN ŞCOALĂ „DE TINE DEPINDE” desfăşurat în Municipiul Râmnicu Vâlcea

Parteneri:
Consiliul local al Municipiului Râmnicu Vâlcea – Primăria Râmnicu Vâlcea
C.P.E.C.A. Râmnicu Vâlcea
Inspectoratul şcolar Râmnnicu Vâlcea
Durata: 15 aprilie – 15 mai 2012

Proiectul a fost realizat la invitaţia Centrului pentru Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi a constat în trei reprezentaţii cu spectacolul CONTRA RISC 100% în trei licee din Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru un public de 800 de elevi din 8 licee. După fiecare reprezentaţie doi membri ai echipei Transcena au susţinut un atelier de educaţie prin teatru cu grupuri de elevi (aprox 20 de elevi în fiecare grup). Obiectivul atelierelor a fost ilustrarea procesului de creaţie prin care se ajunge de la probleme cotidiene ale unui anumit grup de oameni la un spectacol de teatru interactiv jucat de profesionişti.

PATRIMONIUL – o scenă pentru tineri

Finanţator: A.F.C.N.
Durata: 24 august – 15 noiembrie 2012.

Proiectul a însemnat o nouă direcţie de explorare a valenţelor teatrului social şi educaţiei prin teatru şi anume teatru muzeal. Obiectivele proiectului au fost: Reinterpretarea creativă a patrimoniului cultural folosind teatrul ca mod de exprimare.
Facilitarea înțelegerii patrimoniului deținut de muzee prin crearea unor povești plecând de la patrimoniu muzeal; Atragerea publicului tânăr către muzee prin punerea în scenă a poveștilor create anterior. Promovarea în rândul tinerilor a ideii că muzeul este un spațiu viu care le spune povesti relevante pentru viața lor . Beneficiari şi parteneri ai proiectului au fost: Muzeul Casa Mureşenilor – Braşov, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni – Sf.Gheorghe, Muzeul Vasile Grigore din Bucureşti.
În cadrul proiectului am realizat 4 spectacole, cîte unul în fiecare muzeu şi un spectacol final într-un spaţiu alternativ din Bucureşti. Fiecare spectacol a fost realizat pornind de la un atelier de creaţie cu elevi voluntari din liceele din Braşov, Sf.Gheorghe şi Bucureşti. În total am avut 260 de participanţi spectatori şi 25 de participanţi voluntari, 3 afişe, 3 fliere, 1 film, promovare pe site şi pe Facebook.

DOMENIUL: PARTENERIAT SOCIAL

Cel mai important proiect desfăşurat de Asociaţia TRANSCENA în acest domeniu a fost continuarea programului de educaţie COMUNITATEA TERAPEUTICĂ « DESCĂTUŞAREA », program început de Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Geese Theatre USA.
Activitatea COMUNITĂŢII TERAPEUTICE « DESCĂTUŞAREA » din Penitenciarul Bucureşti Rahova s-a desfăşurat prin două proiecte finanţare şi apoi în regim de voluntariat de către specialiştii Asociaţiei TRANSCENA. Programul s-a încheiat odată cu implementarea precederilor Legii 275/2006.
Proiectele finanţate au fost :

Proiect PARTENERIAT SOCIAL PENTRU REINTEGRAREA DEŢINUŢILOR – extinderea în 5 penitenciare din ţară a programului de schimbare a comportamentului violent derulat în comunitatea terapeutică din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bucureşti – Rahova

Finanţator : UNIUNEA EUROPEANĂ programul PHARE ACCESS
Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Alternative Sociale – Iaşi, Pro-Probaţiune – Dej, Stil AlterNativ – Arad
Direcţia Generală a Penitenciarelor din România
Durata : 11 luni , martie 2002 – ianuarie 2003

Scopul proiectului a fost organizarea şi menţinere a comunităţilor terapeutice în 5 penitenciare din ţară. Comunitatea terapeutică este un program de schimbare a comportamentului violent al infractorilor recidivişti şi s-a derulat din anul 1999 pînă în anul 2006 în Penitenciarul Bucureşti Rahova.

Proiect MANUALUL COMUNITĂŢII TERAPEUTICE

Finanţatori : UNIUNEA EUROPEANĂ programul PHARE ACCESS,
Ambasada Regală a Olandei la Bucureşti
Partener cu Grupul Român pentru Respectarea Drepturilor Omului.

Manualul cuprinde lecţiile Fazei I a procesului de schimbare cognitiv – comportamentală care se desfăşoară în comunitatea terapeutică. A apărut în noiembrie 2003.

MONITORIZAREA APLICĂRII LEGII 275/2006

Scopul activităţii noastre a fost monitorizarea aplicării articolelor 26 şi 27 din legea 275/2006. Asociaţia TRANSCENA a fost partener în proiect, alături de iniţiatorul proiectului GRADO şi Prison Fellowship Romania, Fundaţia Reforma Justiţiei Penale, Asociaţia Magistraţilor din România. S-au realizat vizite de monitorizare în 13 penitenciare şi s-a publicat raportul de monitorizare în noiembrie 2008. Proiectul a continuat în anii 2010 – 2011 cu monitorizare unui număr de 8 penitenciare. Rezultatul monitorizării a fost propunerea unui sistem de criterii de evaluare a „eforturilor pentru reintegrare socială” a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate.

PARTICIPAREA GRUPURILOR VULNERABILE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

Finanţator: FSE POSDRU 2007 – 2013
Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1
Parteneri :
Administraţia Naţională A Penitenciarelor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturile Copilului
Agenţia Naţională Antidrog
Fundaţia pentru dezvoltarea socială a romilor RAMSES
Asociaţia Târgovişte spre Europa
Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Fundaţia Reforma Justiţiei Penale
Durata: 1 iunie 2010 – 31 mai 2012

Asociaţia Transcena a fost partener în proiectul „Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, proiect implementat de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI şi finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea la nivelul comunităţilor locale din întreaga ţară a capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă.
Activităţile proiectului au fost: cercetare privind oportunităţile de dezvoltare a economiei sociale pe piaţa românească, promovarea economiei sociale la nivel de comunităţi locale, incubator de întreprinderi sociale şi implicarea persoanelor vulnerabile în activităţi de muncă prin organizarea de calificare profesională şi de suport pentru muncă.
Proiectul s-a derulat în 30 de judeţe din ţară din toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Activităţile Asociaţiei TRANSCENA în proiect

Program de formare pentru specialiști în domeniul incluziunii sociale

Personalul instituțiilor publice și al ONG care oferă asistență și suport grupurilor vulnerabile va beneficia de formare specifică pentru a putea oferi servicii de asistență, consiliere, suport și formare.

Program de suport pentru muncă

Calificarea profesională va fi însoțită de consiliere pentru motivarea pentru muncă, de formarea unor abilități specifice legat de obținerea și menținerea locului de muncă și de suport social pentru depășirea diverselor obstacole specifice pe care membrii grupurilor vulnerabile le întâlnesc în procesul de integrare pe piața muncii. Grupul ţintă a fost alcătuit din 20.000 de beneficiari persoane de etnie romă, femei victime ale violenţei domestice, persoane aflate în detenţie, tineri care au părăsit sistemul de ocrotire, consumatori de droguri, suportul a fost asigurat de 300 de specialişti formaţi în cadrul proiectului.

ADVOCACY PENTRU MODIFICAREA LEGII 217 DIN 2003 PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ÎN ROMANIA

Finanţator: Open Society Institute
Durata: 1 decembrie 2010 – 1 noiembrie 2011

Proiectul s-a desfăşurat în anul 2011 şi a urmărit să creeze un grup de presiune al societăţii civile care să ducă în Parlamentul României poziţia unui grup de organizaţii non-guvernamentale specializate în domeniul violenţei în familie cu privire la protecţia victimelor.
Rezultatul proiectului a fost adoptarea modificărilor la Legea 217 în martie 2012. Cea mai importantă modificare a fost introducerea ordinului de protecţie pentru asigurarea siguranţei imediate a victimei.

GALA PREMIILOR TVR CULTURAL, care marchează 10 ani de existenţă a postului cultural al TVR, are loc vineri, 4 mai, de la ora 19.30 la Teatrul Odeon din Bucureşti.

Gala organizată de TVR Cultural premiază 3 personalităţi, 3 evenimente şi 3 asociaţii dintre cele care au făcut subiectul documentarelor participante. Astfel, vor fi desemnate 3 premii pentru fiecare categorie din competiţie (eveniment, asociaţii şi, respectiv, oameni), exclusiv pe baza votului dat de către telespectatori.
Fiecare film documentar intrat în competiţie ilustrează povestea unui om, a unei colectivităţi sau a unui eveniment care şi-au pus amprenta asupra comunităţilor în care s-au integrat.
Asociația Transcena a participat în competiție cu documentarul CONTRA RISC 100% despre campania de prevenire a consumului de etnobotanice realizată în anul 2011 în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog. Asociația Transcena a primit cel mai mare număr de voturi și a fost premiată la categoria asociații.

DOMENIUL: SPRIJINIREA TINERILOR ARTIŞTI

În anul 2005 Asociaţia TRANSCENA a găzduit producţia spectacolului „VIZIONARIUM”, un spectacol multimedia creat de un grup artişti tineri care s-a desfăşurat în galerii de artă plastică din Bucureşti.

În anul 2006 s-a desfăşurat campania „Rembrandt – 400”, realizată de un grup de tineri artişti plastici în municipiul Bucureşti. Campania a promovat spaţii culturale din capitală prin plasarea unor banere care au reprodus creaţiile artiştilor celebrînd anul REMBRANDT.

ATELIER DE EDUCAŢIE PRIN TEATRU 5 MARTIE 2012

Luni, 5 martie 2012 a avut loc un atelier de educaţie priin teatru organizat în Bucureşti. Au participat actori, psihologi, asistenţi sociali. Scopul a fost ca participanţii să experimenteze conceptele, tehnicile şi exerciţiile din teatru care se află la originea exerciţiilor şi tehnicilor de lucru celor mai întîlnite şi utilizate în educaţia prin teatru şi dramaterapie.