DECIDES Europe – Youth Ambassadors for the Prevention of Gender-based Violence

DECIDES Europe

Ambasadorii tinerilor pentru prevenirea violenței bazate pe gen

DECIDES Europe – Ambasadorii tinerilor pentru prevenirea violenței bazate pe gen – își propune să contribuie la prevenirea primară a violenței bazate pe gen prin construirea de noi narațiuni prin prisma tinerilor, abordând astfel cauzele fundamentale ale acestui tip de violență și prin responsabilizarea tinerilor să fie ambasadori ai egalității de gen. Aceasta implică abordarea și schimbarea atitudinilor, comportamentelor, prejudecăților și stereotipurilor sexiste și creșterea vizibilității violenței bazate pe gen.

Aceste obiective se vor realiza prin promovarea și generarea atitudinilor și comportamentelor pozitive ale tinerilor (cu vârste între 12-17 ani) din 24 de școli din Spania, România, Ungaria, Portugalia, ale anturajului acestora (părinți, profesori, prieteni, formatori) și ale părților interesate relevante (autorități publice, OSC, departamente de educație, profesioniști din domeniul culturii, organizații ale societății civile etc.) în legătură cu VBG.

Obiective:

– Să contribuie, prin practici angajate social, la atitudini și comportamente pozitive din partea tinerilor (cu vârste între 12 și 17 ani), a anturajului lor (părinți, profesori, prieteni, formatori și lucrători) și a părților interesate relevante în legătură cu VBG.
– Să încurajeze tinerii să abordeze prejudecățile, stereotipurile, normele culturale și sociale legate de diferitele forme de VBG și să se pronunțe împotriva VBG.
– Să asigure consolidarea capacităților și schimbul transnațional de cunoștințe între tineri și părțile interesate relevante cu privire la experiențe, perspective, instrumente și metodologii pentru a dezvolta și implementa strategii la toate nivelurile.
– Să contribuie, prin practică angajată social, la atitudini și comportamente pozitive din partea tinerilor (cu vârste între 12 și 17 ani), a anturajului acestora (părinți, profesori, prieteni, formatori) și a părților interesate relevante în legătură cu VBG.
– Să crească vizibilitatea și să îmbunătățească conștientizarea și cunoștințele părților interesate legate de VBG, formele sale, cauzele și stereotipurile, prejudecățile și normele sociale aferente și de modul de abordare a acestora pentru recunoașterea publică și schimbarea comportamentului social.

Descrierea modului de atingere a acestor obiective:

– Ateliere culturale cu tineri selectați din cele 4 țări țintă pentru a aborda prejudecățile și stereotipurile și pentru a promova atitudini și comportamente pozitive;
– Storytelling digital și realizarea unei campanii transmedia simple;
– Schimburi și învățare inter pares între partenerii de proiect;
– Schimburi virtuale transnaționale între cele 4 grupuri de studenți pentru a face schimb de idei, metodologii, experiență, prin intermediul platformei DECIDES;
– Deplasări transnaționale ale tinerilor participanți la atelierele de creație;
– Dezbateri internaționale între părțile interesate relevante (școli, asociații de tineret, centre de educație locală sau regională, departamente de cultură, OSC, profesioniști din domeniul culturii) la nivelul UE;
– Întâlniri informative pentru profesori și educatori de tineret;
– Training-uri pentru tineri în scopul îmbunătățirii capacităților de a participa la dezbateri publice pentru a promova egalitatea de gen, a aborda prejudecățile și stereotipurile;
– Crearea unui curs de formare deschis pentru profesori, care să fie promovat prin centre de formare/entități educaționale locale/regionale/naționale;
– Actualizarea și gestionarea site-ului web DECIDES Europe și a platformei interactive online aferente și elaborarea Planului de Comunicare;
– Diseminarea rezultatelor atelierelor (videoclipuri scurte și mesaje aferente);
– Realizarea unui videoclip promoțional final;
– Dezbateri în școli pentru promovarea discuțiilor între elevi, între elevi și profesori, și între elevi și părinți;
– Prezentări de proiecte locale cu părțile interesate relevante.

#DECIDESYA #GBV #GENDERBASEDVIOLENCE