Politica de protecție a copilului

Asociația Transcena

2024-2025

Acest document, în ansamblul său, descrie politicile implementate de Asociația Transcena, cu scopul de a preveni riscul de prejudiciere al binelui copiilor care sunt beneficiari direcți sau indirecți ai activităților sale.

Versiune în română:

English version:

Contacte locale
Telefon unic de urgență – 112
Număr unic pentru copii – 119
DGASPC S 1 tel 0212234197; urgență 0734454543
DGASPC S 2 tel 021 252 22 02
DGASPC S 3 tel 0372.126.100 urgență 0728.729.797
DGASPC S 4 tel 0372715100/101
DGASPC S 5 tel 0213101731
DGASPC S 6 tel 0219970; urgență 0731624849

SURSE – Protecția copilului – TRANSCENA