Activitatea organizaţiei se desfăşoară în patru domenii: Educaţie și formare, Monitorizare și advocacy, Parteneriat social și Teatru social și este structurată în programe și proiecte derulate prin muncă voluntară și prin finanțări accesate conform legii și procedurilor finanțatorilor.

Arta prin ochii copiilor

Cofinanțator: Administrația Fondului Cultural Național

Parteneri: Muzeul Muncipiului București și Policy Center for Roma and Minorities

Durata proiectului: martie-noiembrie 2017.

Descriere

Proiectul Arta prin ochii copiilor și-a propus să stimuleze interesului pentru artă și istorie al copiilor provenind din medii defavorizate prin combinarea poveștilor obiectelor de muzeu cu arta dramatică. 

Un număr de peste 60 de copii au vizitat două muzee aflate sub coordonarea Muzeului Municipiului București – Palatul Suțu și Casa Cesianu Filipescu. Din expozițiile lor au fost alese 6 obiecte – o parte din observațiile transmise de copii echipei, o parte în acord cu specialiștii MMB. Cele 6 obiecte au fost subiectul a 6 ateliere de creație din care au rezultat 6 mici spectacole de teatru, tip performance.

Copii au construit împreună cu specialiștii Transcena o poveste pentru fiecare obiect în parte, poveste care a fost baza unui mic scenariu. Apoi o parte dintre ei au ales să și joace în spectacol. Au construit decorurile sau costumele. Și au jucat în spațiul celor două muzee – pe 7 octombrie 2017 la Palatul Suțu și pe 11 noiembrie 2017 la Casa Filipescu Cesianu. Dar și în cele două școli în care se află Cluburile de Educație Alternativă ale partenerului Policy Center for Roma and Minorities. 

Atât povestea, cât și jocul au plecat de la experiența copiilor, de la trăirile lor, de la modul în care au înțeles povestea obiectului de muzeu sau a muzeului în general, sau a epocii din care provenea obiectul. Rolul specialiștilor Transcena a fost de a îi îndruma pe copii în spre dezvoltarea creativității și a încrederii în sine, dar și spre o mai bună cunoaștere a istoriei și istoriei artei. Și mai puțin spre a deveni actori, cu toate că o parte dintre ei și-au descoperit cu ocazia proiectului o anume înclinație spre arta spectacolului. 

Proiectul a fost unul de intervenție culturală, iar impactul său a fost asupra copiilor. Ne-am concentrat mai puțin pe promovarea către publicul larg a rezultatelor proiectului și am pus accent pe: lucru cu copii și diseminarea către organizații culturale interesate. 

Beneficiari: 60 de copii din cele două Cluburi de Educație Alternativă din Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Școala Gimnazială nr. 136 din Ferentari. 

Rezultate: 

– 5 reprezentații ale spectacolelor de teatru – două în muzeu, două în școli și unul în cadrul unui eveniment Policy Center for Roma and Minorities – Repetiție cu public la Maraton de Teatru | Povestiri din Curtea Școlii, Godot Cafe Teatru.

– 6 povești ale obiectelor de muzeu transpuse în spectacole de teatru

Buget: 39000 lei (30766 lei cofinanțare AFCN)

PROGRAMUL ABILITĂȚI PENTRU PREVENIREA ȘI REZOLVAREA DE CONFLICTE ÎN PENITENCIARUL COLIBAȘI
Proiect „Contribuție la implementarea legislației penale în România” implementat de Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Finanțator: Open Society Foundationa
Parteneri: Asociația Transcena, Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul de Justiție – Direcția Națională de Probațiune, Fundația Reforma Justiției Penale
Durata: 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015

Descriere: În cadrul proiectului avem responsabilitatea implementării unui program de educație pentru persoanele private de libertate, program ale cărui obiective educaționale să corespundă cu criteriile de evaluare a procesului de reintegrare al deținuților, așa cum vor fi acestea prevăzute de regulamentul de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Totodată am realizat o formare a cadrelor din Serviciul de reeducare.

Echipa:
1 expert programe de educație și formare
1 agent de penitenciar specialist format în programul de comunitate terapeutică Rahova
1 psiholog
2 asistenți sociali

Rezultate: 148 de deținuți participanți la ore, 240 ore de grup realizate cu deținuții, 20 de ore de formare cu cadrele, 24 de ore de supervizare

EDUCAȚIE PENTRU PREVENIREA VIOLENȚEI
Finanțator: Asociația Transcena, proiect derulat în volutariat
Partener: Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București
Durată: 2013 – prezent

Descriere: Proiectul constă în realizarea în liceele din București a unor ateliere de educație prin teatru pentru prevenirea violenței. La ateliere participă elevi, profesori, consilieri școlari sau consilieri psihologici.

Echipa:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
1 actor

Rezultate: În anul școlar 2013 – 2014 am lucrat în 2 licee cîte 1 oră pe săptămînă semestrul 1 și în 3 licee cîte 1 oră pe săptămînă în semestrul 2 și am realizat în colaborare, elevii de la atelier și un grup de elevi de la Liceul Industrial nr. 16 Poligrafie și tehnică cinematografică un film didactic pentru orele ce urmează în anii școlari următori. În anul școlar 2014 – 2015 am lucrat într-un liceu 1 oră pe săptămînă în semestrul 2.

Buget: 108 ore de muncă voluntară

DE TINE DEPINDE
Finanțator: Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Primăria Râmnicu Vâlcea
Parteneri: C.P.E.C.A. Râmnicu Vâlcea și Inspectoratul Școlar Râmnicu Vâlcea
Durata: 15 aprilie – 15 mai 2012

Descriere: Campanie pentru prevenirea consumului de droguri în școală, derulat în Municipiul Râmnicu Vâlcea care a inclus reprezentații ale spectacolului Contrarisc 100% urmate de ateliere de educație prin teatru în 3 licee din Râmnicu Vâlcea. Obiectivul atelierelor: ilustrarea procesului de creaţie prin care se ajunge de la probleme cotidiene ale unui anumit grup de oameni la un spectacol de teatru interactiv jucat de profesionişti.

Echipa:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
6 actori
1 tehnician de scenă

Rezultat: 3 reprezentații, 3 ateliere de educație prin teatru, 450 de elevi participanți

Buget: 15.000 lei

CONTRARISC 100%, spectacol interactiv în cadrul Campaniei Absentul, derulată de Agenția Națională Antidrog.
Finanțator: Agenția Națională Antidrog
Durata: 15 noiembrie – 23 decembrie 2011

Descriere: Proiectul a constat în realizarea unui spectacol multimedia pentru sensibilizarea şi conştientizarea adolescenţilor şi tinerilor cu vîrste între 14 şi 19 ani cu privire la riscurile consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. Spectacolele au avut loc în licee din București și în Vălenii de Munte.

Echipa:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
6 actori
1 tehnician scenă

Rezultate: 7 reprezentaţii la care au participat 750 de elevi tineri implicaţi în campania împotriva consumului de etnobotanice; promovarea proiectului prin realizarea unui documentar despre proiectul de teatru social de o echipă a TVR Cultural.

Buget: 41.040 lei

ÎN DEZBATERE: VIOLENȚA
Finanțator: Asociația Transcena, proiect derulat în voluntariat
Parteneri: Liceul teoretic „Ion Barbu” – București
Durata: 2008 – 2011

Descriere: realizarea a cîte 3 sesiuni de educație prin teatru la orele de dirigenție cu 4 clase în fiecare an școlar și a unui cerc de teatru în anul școlar 2010 – 2011 în scopul realizării unui spectacol interactiv pe tema violenței în școală.

Echipa: 1 regizor de teatru expert în educație prin teatru și dramaterapie

Rezultate: 24 de ore de educație prin teatru, 127 de elevi participanți la activități, 18 ședințe ale cercului de teatru

Buget: 84 de ore de muncă voluntară

OPȚIUNE: ACCES LA SUCCES
Finanțatori: ARCUB, UNITER, Asociația Transcena, Agenția Națională Antidrog
Parteneri: Agenția Națională antidrog și Fundația pentru Învățământ
Durata: 2007 – 2008

Descriere: Proiectul a fost o campanie de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri și a oferit adolescenţilor posibilitatea de a se exprima şi de a experimenta în spaţiul de siguranţă al jocului de teatru acţiuni la îndemîna lor pentru combaterea consumului de substanțe psihoactive. Activităţile derulate au fost: cursuri susţinute în licee de consilierii ANA – CPECA , spectacol interactiv 100% Risc Droguri şi realizarea unui material video al spectacolului şi dezbaterilor de după spectacol. Acesta a fost utilizat ca material didactic în discuţiile profesorilor cu părinţii pe tema consumului de droguri. Spectacolul, realizat în 2007, este o coproducţie ARCUB – Asociaţia TRANSCENA. A fost primul spectacol de teatru realizat de profesionişti reprezentat exclusiv în licee.

Echipa:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
5 actori
2 consultanți psihologi specializați în tratamentul dependențelor
1 tehnician scenă

Rezultate: 35 de spectacole, dintre care două la Sibiu, unul la Craiova şi 32 în licee și cluburi din Bucureşti, 2.713 de spectatori elevi și profesori

Buget: ARCUB 65.475 lei , UNITER 20.000 lei

Proiect COMUNICARE PRIN IMPROVIZAŢIE TEATRALĂ
Finanţator : UNIUNEA EUROPEANĂ programul PHARE ACCESS
Durata : 12 luni, septembrie 2002 – septembrie 2003

Descrierea proiectului
Proiectul a constat în organizarea unui curs de educaţie prin artă cu un grup de copii cu handicap hipoacuzic. Scopul proiectului a fost să creeze un model de lucru cu aceşti copii pentru depăşirea limitelor impuse lor de handicapul fizic, îmbunătăţirea capacităţii de a comunica şi ridicarea şanselor de socializare în grupuri de copii fără handicap.
Proiectul s-a adresat copiilor hipoacuzici cu vîrste cuprinse între 12 şi 16 ani, profesorilor şi educatorilor, familiilor copiilor şi echipei proiectului.

Activităţile din proiect au fost: grup de teatru, curs de istoria culturii, grup de educaţie plastică, formarea echipei, spectacol, turneu, realizarea Ghidului de lucru.

Echipa

 • 1 regizor de teatru expert în educație prin teatru și dramaterapie
 • 2 actori
 • 1 psiholog
 • 2 profesori

Buget : 17.000 EURO

COMUNITATEA TERAPEUTICĂ RAHOVA 2004 – 2006
Finanțator: Asociația Transcena, proiect realizat în voluntariat
Parteneri: Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova
Durata: iulie 2004 – iulie 2006

Descrierea proiectului: Scopul proiectului a fost menținerea comunității terapeutice în stare de funcționare în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguanță Rahova. Comunitatea terapeutică a fost un program de schimbare comportamentală, respectiv un program de reducere a comportamentului violent şi se adresează deţinuţilor adulţi cu vîrste cuprinse între 20 şi 45 de ani condamnaţi pentru fapte cu violenţă şi/sau care au avut comportamente violente în detenţie.

Obiectivele comunităţii terapeutice:

 • reducerea comportamentelor violente în penitenciar
 • reducerea riscului de comportament violent după liberare
 • învăţarea de abilităţi prosociale pentru ridicarea şanselor de reintegrare socială după liberare şi reducerea riscului de recidivă

În comunitatea terapeutică s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • programul de schimbare comportamentală, ore de grup; grupurile sunt organizate pe profil infracţional
 • ore de dramaterapie
 • activităţi comunitare: curăţenie, reparaţii, amenajări, vizionări de filme, jocuri de şah, ping-pong, pictură, discuţii de grup, teatru
 • întîlniri comunitare/ore de grup cu fiecare cameră
 • negocieri de conflicte

Toate aceste activităţi sunt corelate într-o strategie comună care are la bază orientarea cognitiv-comportamentală, teoria învăţării sociale şi tehnicile de lucru în grup.

Echipa:

 • 1 coordonator de program și dramaterapeut
 • 1 psiholog
 • 4 facilitatori de grup, agenți de penitenciar specializați

Rezultate: 1310 ore cu deținuții, 236 de deținuți participanți la activități cu o prezență de 90% la ore, 8 camere de deținuți incluse în program (80 –96 paturi), 1 program de rezidență de 1 săptămînă a 5 specialiști din Republica Moldova

Buget: 1248 de ore de muncă voluntară

MANUALUL COMUNITĂŢII TERAPEUTICE
Finanţatori: UNIUNEA EUROPEANĂ programul PHARE ACCESS, Ambasada Regală a Olandei la Bucureşti

Descrierea proiectului
Echipa TRANSCENA împreună cu personalul care a lucrat la penitenciarul Rahova în Comunitatea Terapeutică a definitivat  MANUALUL COMUNITĂŢII TERAPEUTICE, reprezentînd adaptarea manualului predat inițial de specialistul UK, dramaterapeutul John Bergman. Manualul cuprinde lecţiile Fazei I a procesului de schimbare cognitiv – comportamentală care se desfăşoară în comunitatea terapeutică. MANUALUL COMUNITĂŢII TERAPEUTICE – FAZA I a apărut în condiţii grafice deosebite în 2000 de exmplare.

Buget: 9.000 EURO

LICITAŢIA
Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Parteneri: Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, UNITER
Durata: 12 luni, decembrie 2001 – decembrie 2002

Descriere
Proiectul a avut ca scop educaţia pentru prevenirea violenţei domestice printr-o campanie de conștientizare cu privire la fenomen. Campania a cuprins 9 reprezentații în București cu spectacolul interactiv LICITAȚIA. Scenele sunt create și dezvoltate pe baza unor situaţii întîlnite în experienţa consilierelor de la centrul de zi GRADO.
7 din cele 9 reprezentaţii au avut loc pe scena sălii Rapsodia, Centrul Cultural European – Bucureşti. 5 reprezentaţii au avut ca invitaţi in sală : spectacolul 1- poliţişti şi medici de familie; spectacolul 2 – funcţionari ai autorităţii locale, profesori; spectacolul 3 – ONG-uri şi mass-media; spectacolul 4 – avocaţi, judecători, procurori; spectacolul 5 – beneficiarele centrului de zi şi în primul rînd muncitoarele de la fabricile de confecţii. La următoarele  2 spectacole a fost invitat publicul larg. Ultimele 2 spectacole au avut loc în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bucureşti Rahova, o reprezentaţie cu un grup de spectatori bărbaţi şi a doua reprezentaţie cu un grup de spectarori alcătuit din femei şi minori. Spectatorii au primit materiale informative cu privre la fenomen.

Beneficiari
Femeile victime ale violenţei domestice, centrele care acordă asistenţă acestor victime din Bucureşti, comunitatea oraşului Bucureşti.

Echipa
6 actori profesionişti, 3 actori colaboratori, 2 asistenţi sociali, 1 regizor, 10 voluntari

Rezultate
La cele 9 reprezentaţii au fost în total aprox. 1000 de spectatori dintre care 90 au completat chestionare de evaluare.
Fiecare spectacol a fost înregistrat pe suport video.
Spectacolul a fost ulterior promovat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate în centrele de asistenţă pentru victimele violenţei domestice din ţară. Au avut loc 3 reprezentații: Cluj cu sprijinul Asociației ARTEMIS, Timișoara cu sprijinul Asociației pentru Promovarea Femeilor din România și o reprezentație la fabrica Dermatina Timișoara intr-o hală de lucru.

Buget : 15.000 USD

Broşura DREPTUL LA DREPTURILE COPILULUI
Finanţatori: Ambasada Regală a Olandei la Bucureşti, EUROTIN
Anul apariției: 2002

Broşura conţine rezultatele studiului realizat în timpul turneului de teatru cu spectacolul “Accesul adulţilor peste 23 de ani este permis numai cu acordul minorilor”. Studiul a urmărit nivelul de cunoştinţe al ciopiilor în domeniul drepturilor lor şi aşteptările acestora cu privire la respectarea de către adulţi a drepturilor copiilor.
Broşura cuprinde versiunea integrală a CONVENŢIEI PRIVITOARE LA DREPTURILE COPILULUI şi descrierea proiectului FORMARE PRIN INFORMARE în cadrul căruia s-a realizat spectacolul.

Buget: 2.500 EURO

FORMARE PRIN INFORMARE
Finanţator : EUROTIN
Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Durata proiectului : 4 luni(noiembrie 2001 – februarie 2002)

Descriere
Proiectul a constat în reprezentarea în 6 oraşe: Brăila, Galaţi, Bucureşti, Giurgiu, Piteşti, Tîrgovişte a unui spectacol interactiv pe tema respectarii drepturilor copilului. Spectacolul este creat de copii şi tineri din şcoli, licee şi centre de plasament.
Spectacolul prezintă cazuri de intoleranţă şi încălcare a drepturilor copilului propuse de elevi şi conţine articole din CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI în interpretarea pe care copiii o dau acestor articole.

Beneficiari

 • copiii şi tinerii care au iniţiat proiectul
 • tinerii şi copiii spectatori care au participat la dialogul despre drepturile copilului
 • părinţii, reprezentanţii autorităţilor şi profesorii, în calitate de beneficiari indirecți

Echipa
Echipa a fost alcătuită din 14 elevi de la Şcoala 102 din Bucureşti, 2 copii de la Centrul de plasament 5 şi doi copii de la Centrul de plasament 8, 8 elevi de la Liceul Industrial nr. 14, 4 actori de teatru profesionişti, un regizor şi 8 voluntari.

Rezultate
6 reprezentații interactive de teatru social, aprox. 945 de elevi participanți și 25 de profesori, 1000 de brosuri informative pe tema drepturilor copilului distribuite.

Buget : 4.400 EURO

MONITORIZAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN APLICAREA LEGII 275/2006 (EXECUTAREA PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE)

Proiect implementat de Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Finanțator: Phare – Democratie, Drepturile Omului, Statul de Drept si Independenta Justitiei
Parteneri: Asociația Transcena, Prison Fellowship Romania, Fundaţia Reforma Justiţiei Penale, Asociaţia Magistraţilor din România.
Durata: ianuarie – decembrie 2008

Scopul acestei activități a fost monitorizarea aplicării articolelor 26 şi 27 din legea 275/2006. Acestea se referă la modul de evaluare a progresului în procesul de resocializare a deținuților conform palnului individual de executare a pedepsei. Au fost semnalate către GRADO situații de lispa a transparenție, de decizii abuzive și ca urmare a fost inițiat proiectul.

Echipa:
1 expert programe de resocializare în penitenciar

Rezultate: 1 instrument de monitorizare, 6 vizite de monitorizare, 1 raport de monitorizare publicat în noiembrie 2008

Buget: Asociația Transcena 7.400 euro

PROMOVAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN EXECUTAREA PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE
Proiect implementat de Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului
Finanțator: Open Society Institute
Parteneri: Asociația Transcena, Prison Fellowship Romania, Fundaţia Reforma Justiţiei Penale, Asociaţia Magistraţilor din România.
Durata: ianuarie 2010 – februarie 2011

Descirere: Proiectul a continuat monitorizarea din 2008 cu vizitarea unui număr de 8 penitenciare. Rezultatul monitorizării a fost propunerea unui sistem de criterii de evaluare a „eforturilor pentru reintegrare socială” a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate. S-a realizat o campanie de advocacy pentru adoptarea unor criterii transparente de individualizare a pedepselor.

Echipa:
1 expert programe de resocializare în penitenciar

Rezultate: 2 vizite în penitenciare, 1 propunere de criterii de individualizare a pedepsei, 1 raport de monitorizare

Buget: Asociația Transcena 2.000 USD

ADVOCACY PENTRU MODIFICAREA LEGII 217 DIN 2003 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎN ROMÂNIA
Finanțator: Open Society Institute
Durată: 1 decembrie 2010 – 1 noiembrie 2011

Descriere: Proiectul a urmărit să creeze un grup de presiune al societăţii civile care să ducă în Parlamentul României poziţia organizaţiilor non-guvernamentale specializate în domeniul violenţei în familie cu privire la protecţia victimelor. Rezultatul proiectului a fost adoptarea modificărilor la Legea 217 în martie 2012. Cea mai importantă modificare a fost introducerea ordinului de protecţie pentru asigurarea siguranţei imediate a victimei prin Legea 25/2012.

Echipa:
1 coordonator proiect
1 specialist PR

Rezultate: 1 grup de lucru pentru elaborarea propunerii de modificare legislativă, 1 campanie de advocacy, identificarea ONGurilor active în domeniu

Buget: 10.000 USD

CAMPANIE DE ADVOCACY PENTRU IMPLEMENTAREA URGENTĂ A MODIFICĂRILOR DIN LEGEA 217 DIN 2003 REPUBLICATĂ, ÎN SPECIAL A ORDINULUI DE PROTECŢIE
Finanțator: Open Society Institute
Parteneri: GRADO (Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului), CPE (Centrul Parteneriat pentru Egalitate), ARTEMIS CLUJ (Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei), Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen, A.L.EG., Fundaţia SENSIBLU, Centrul FILIA, Asociaţia FRONT, ASOCIAŢIA ANAIS
Durata: 1 ianuarie 2013 – 1 decembrie 2013.

Descriere: Proiectul a avut ca scop dezvoltarea unei campanii de advocacy centrată pe instituțiile cu responsabilități în aplicarea Legii 217/2003 republicată, pentru a grăbi implementarea Strategiei Naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și a Planului de Acțiune propus în strategie, în mod special a ordinului de protecție. Acțiunile realizate au fost: monitorizarea implemetării ordinului de protecție, campanii de informare pentru victimele violenței în familie și campanii de conștientizare pentru urgentarea emiterii ordinelor de protecție solicitate de victime.

Echipa:
1 coordonator proiect
1 specialist PR
12 experți în domeniul violenței în familie

Rezultate: 1 studiu național cu privire la imlementarea ordinului de protecție, 1 campanie de informare, 1 campanie de advocacy, 280 de scrisori de solicitări de informații publice, 1 studiu exploratoriu cu privire la serviciile existente pentru victimele violenței în familie, harta națională a serviciilor pentru victimele violenței în familie.

Buget: 45.500 USD

FLASH MOB, PROTEST DE STRADĂ ÎMPOTRIVA INCLUDERII VIOLULUI ÎN NOUA LEGE DE MEDIERE
Inițiator: Centrul FILIA, Asociația FRONT
Partener: Asociația Transcena

Descriere: Organizat în februarie 2013 de o serie de ONG-uri militante pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, evenimentul a avut loc în Piața Sf. Anton din București, și a constat în realizarea unui moment dramatic de 15 minute care a precedat discursurile participanților și a ilustrat drama femeilor supravietuitoare unui viol, nedreptățite prin dispozițiile incluse la acea dată în legea medierii. Acțiunea a fost susținută de către actorii teatrului social al asociației pe bază de voluntariat.

Rezultat: excluderea prevederii din legea medierii

UN VIITOR SIGUR PENTRU DREPTURILE REPRODUCTIVE ALE FEMEILOR DIN ROMÂNIA
Proiect implementat de Centrul FILIA
Finanțator: Feminist Review Trust
Parteneri: Asociatia Transcena, Asociația E-Romnja
Durata: 1 octombrie 2013- 30 septembrie 2014

Descriere: Proiectul a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la consecințele interzicerii avortului în perioada comunistă – o nedreptate istorică la adresa femeilor, niciodată recunoscută ca atare. Campania și-a propus creșterea gradului de conștientizare cu privire la mișcarea pro-viață din România de azi, sublinierea dreptului la propria decizie, a importanței educației sexuale și contracepției și mobilizarea împotriva discursului discriminator de sterilizare a femeilor de etnie romă.

Echipa:
1 regizor
4 actori

Rezultat: 1 spectacol despre dreptul femeilor la propria decizie cu privire la corpul lor

Buget: 1.100 GBP

RUPEM TĂCEREA DESPRE VIOLENȚA SEXUALĂ: ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR DE A INTEGRA VIOLENȚA SEXUALĂ PE AGENDA PUBLICĂ
Proiect implementat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. Sibiu
Finanțator: Granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în România
Parteneri: Asociatia Transcena, Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii, Asociatia Front, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociatia E-Romnja, Societatea de Analize Feministe AnA, Centrul Filia, Asociatia Artemis, Organizația Stigamot din Islanda.
Durată: 15 mai 2014- 15 mai 2015

Descriere: Proiectul urmărește creşterea dialogului tematic în cadrul reţelei şi împărtășirea de bune practici, consolidarea capacității interne de advocacy și extinderea rețelei cu minimum alte 5 organizații care promovează egalitatea de gen si actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei asupra femeilor, astfel incat violenta sexuală sa nu rămână un subiect tabu in spatiul public iar victimelor agresiunilor sexuale sa le fie usurat accesul la servicii de asistență.

Echipa:
1 expert advocacy
1 voluntar

Rezultate: 1 grup de lucru, 1 campanie pentru modificări legislative pentru servicii de consiliere ale victimelor violului
Buget: Asociația Transcena 700 euro

ORDINUL DE PROTECȚIE – CAMPANIE DE ADVOCACY ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ
Finanțator: Open Society Foundation
Parteneri: Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen A.L.E.G., Asociația femeilor împotriva violenței Artemis, Asociația Front, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului GRADO, Institutul Est-European pentru sănătatea reproducerii, Asociația Anais, Asociația Centrul de Dezvoltare Curiculară și Studii de Gen Filia, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Fundația Sensiblu, Asociația E Romnja
Durata: 1 februarie 2014 – 31 iulie 2015

Descriere: Scopul proiectului a fost acela de a promova drepturile femeilor și de a proteja femeile victime ale violenței în familie prin urgentarea emiterii ordinului de protecție, reducerea la minimum a perioadei medii de emitere a Ordinului de protecție de la 33 de zile la maximum 7 zile. Pe durata proiectului au avut loc mai multe modificicări de legislație defavorabile victimelor violenței domestice. Partenerii în proiect au avut reacții publice care au determinat corectarea acestor erori. De asemenea a continuat culegerea de date cu privire la ordinul de protecție dar și cu privire la procesele penale pentru fapte de violență domestică și cu privire la costurile serviciilor pentru victime.

Rezultate: elaborarea unor propuneri de modificări legislative, 4 interpelări de către membri ai parlamentului urmare a campaniilor noastre, 2 sesiuni de strângere de semnături de la membrii parlamentului în favoarea urgentării emiterii Ordinului de Protecție, 3 scrisori deschise; consultări cu Departamentul pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 2 campanii de advocacy, 1 studiu național cu privire la implementarea ordinului de protecție și 1 studiu național cu privire la costurile serviciilor, formarea „Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor”

Buget: 60.000 USD

DEZVOLTAREA SI CONSOLIDAREA RETELEI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IMPOTRIVA FEMEILOR
Finanțator: EEA GRANTS Fondul ONG in Romania
Parteneri: Centrul FILIA, Asociația FRONT, Asociația ANAIS, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația E-Romnja, Asociația Grupul Româna pentru Apărarea Drepturilor Omului, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași
Durata: 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016

Descriere: Proiectul își propune consolidarea capacităţii şi creşterea vizibilităţii reţelei împotriva violenţei asupra femeilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de monitorizare şi advocacy, la nivel local şi naţional.

Rezultatele așteptate sunt:

 • cresterea accesului publicului larg la informatii privind VIF,
 • 1 website ,
 • participarea la 2 evenimente de anvergura europeana pe tematica VIF,
 • promovarea activitatilor proiectului la nivel european,
 • 1 material informativ sub forma unei brosuri;
 • 2000 persoane informate prin brosuri distribuite catre toate DGASPC, IPJ, DAS, DSPJ si IML locale,
 • 1 Parteneriat cu Departamentul Egalitate de Sanse sau Directia Generala de Politie a Mun. Bucuresti pentru diseminarea materialului in teritoriu,
 • 1 atelier de lucru,
 • 1 ghid de interventie,
 • 12 experti care isi dezvolta abilitatile de interventie,
 • 1 parteneriat reteaua Romania- Bulgaria,
 • 1 retea activa, formata din 17 ONG,
 • cresterea accesului la informatii privind functionarea OP in Romania,
 • cresterea implicarii factorilor de decizie cu atributii de reglementare in domeniu,
 • 9 intalniri directe cu reprezentanti ai DGASPC, ONG locale, reprezentanti ai autoritatilor locale; 3 planuri locale de actiune, 3 scrisori deschise, 3 petitii; 6 audiente cu factori de decizie la nivel local,
 • 3 campanii de advocacy,
 • 2 propuneri inaintate autoritatilor in care sa se regaseasca masuri pentru combaterea VIF rome,
 • intarirea comunicarii intre ong-uri si autoritati locale pe tematica violente impotriva femeilor rome si ne-rome; combaterea atitudinilor rasiste fata de femeile rome victime ale violentei,
 • sensibilizarea studentilor la jurnalism asupra felului in care trebuie mediatizata VIF,
 • un mars organizat in Capitala

Buget: 93.164 euro

PARTENERIAT SOCIAL PENTRU REINTEGRAREA DEŢINUŢILOR
Finanţator : UNIUNEA EUROPEANĂ programul PHARE ACCESS
Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Alternative Sociale – Iaşi, Pro-Probaţiune – Dej, Stil AlterNativ – Arad şi Direcţia Generală a Penitenciarelor din România
Durata : 13 luni , martie 2002 – martie 2003

Descrierea: Proiectul a constat în extinderea în  5 penitenciare din ţară a programului de schimbare a comportamentului violent derulat în comunitatea terapeutică din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bucureşti – Rahova. Scopul proiectului a fost organizarea şi menţinerea pe o perioadă de cel puțin 3 ani a comunităţilor terapeutice în 5 penitenciare din ţară.
Comunitatea terapeutică este un program de schimbare a comportamentului violent al infractorilor recidivişti şi s-a derulează din anul 1999 în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bucureşti Rahova.

Echipa
1 specialist dramaterapie şi programe de reabilitare a deţinuţilor expert UK
1 coordonator program şi coordonator formare
5 formatori

Rezultate
Au fost pregătiţi 40 de angajaţi ai sistemului penitenciar şi 20 de angajaţi ONG în tehnicile de lucru specifice comunităţii terapeutice. Au participat la programele din comunitățile terapeutice un număr de 364 de deținuți. Supervizarea de către expertul străin a certificat calitatea acestei pregătiri. În toate comunităţile terapeutice s-a constatat o reducere a comportamentului violent al deţinuţilor şi o bună însuşire de către aceştia a bazelor teoretice ale procesului. Trei dintre comunităţile terapeutice din program au continuat activitatea pînă în anul 2007 cînd, în contextul schimbarii legii de executare a pedepselor, activtatea lor a fost suspendată sine die.  În comunitățile terapeutice din penitenciarele Colibași și Rahova activitatea specialiștilor ONG s-a desfășurat în voluntariat timp de 3 ani.

Buget : 44.000 EURO

PARTICIPAREA GRUPURILOR VULNERABILE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
Proiect implementat de Agenția Națională pentru Romi
Finanțator: Fondul Social European, POSDRU 2007 – 2013 prin Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1
Parteneri: Asociația Transcena, Fundaţia pentru dezvoltarea socială a romilor RAMSES, Asociaţia Târgovişte spre Europa, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Fundaţia Reforma Justiţiei Penale, Administraţia Naţională A Penitenciarelor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturile Copilului, Agenţia Naţională Antidrog
Durata: 1 iunie 2010 – 31 mai 2012

Descriere: Obiectivul general al proiectului a fost creşterea la nivelul comunităţilor locale din întreaga ţară a capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă. Activităţile proiectului au fost: cercetare privind oportunităţile de dezvoltare a economiei sociale pe piaţa românească, promovarea economiei sociale la nivel de comunităţi locale, incubator de întreprinderi sociale şi implicarea persoanelor vulnerabile în activităţi de muncă prin organizarea de calificare profesională şi de suport pentru muncă. Proiectul s-a derulat în 30 de judeţe din ţară din toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Echipa Transcena:
1 coordonator tehnic
4 coordonatori regionali
6 formatori

Rezultate: 307 mediatori sanitari, asistenți comunitari și lucrători sociali formați în 28 de județe din țară, 20.175 de persoane consiliate în 28 de județe, persoane de etnie roma, femei victime ale violenţei domestice, persoane aflate în detenţie, tineri care au părăsit sistemul de ocrotire, consumatori de droguri, 1 manual de formare pentru incluziune socială

Buget Transcena: 922.430 lei

EGALITATE PE PIAŢA MUNCII! PROIECT PILOT PENTRU SPRIJINIREA PERSOANELOR VULNERABILE
Proiect implementat de Agenţia Naţională Antidrog
Finanțator: cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile la piaţa muncii”.
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Bucureşti (DGASPC S1), Romani Criss – Centrul romilor pentru intervenţie socială şi studii, Fundaţia de Sprijin Comunitar, Asociaţia TRANSCENA, S.C. Avangarde Technologies Consulting S.R.L, Arhiepiscopia Tomisului, Agenţia Naţională pentru Romi, S.C. LOOP Operations S.R.L. , Faxmedia Consulting SR. Durata: Proiectul are o durată de 16 luni începînd din 15 mai 2013.

Proiectul vizează facilitarea accesului pe piaţa muncii prin organizarea de cursuri de formare profesională, precum şi oferirea unor sesiuni de consiliere în găsirea şi accesarea unui loc de muncă. Grupul țintă total al proiectului este reprezentat de 1350 de persoane vulnerabile. Dintre acestea, 700 persoane sunt beneficiare a sesiunilor de formare profesională, din care: 390 de etnie romă, 250 de persoane cu dizabilităţi, 60 tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție instituționalizat. În afară de aceștia, 300 de persoane dependente de droguri și 350 de persoane din alte grupuri vulnerabile beneficiază de servicii de consiliere socială și sesiuni de dezvoltare personală. Experţii şi consilierii angajaţi în proiect oferă informare și consiliere profesională pentru deprinderea tehnicilor de completare a unui CV, scrisori de intenție şi de prezentare la un interviu.

Echipa:
1 responsabil tehnic
1 coordonator grup țintă
1 coordonator formare
2 consilieri vocaționali
2 formatori

Buget: Valoarea totală a acestuia este de 11.595.085 lei. Bugetul alocat Asociației Transcena este de 503,007.85 lei.

LICITAŢIA
Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Parteneri: Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, UNITER
Durata: 12 luni, decembrie 2001 – decembrie 2002

Descriere
Proiectul a avut ca scop educaţia pentru prevenirea violenţei domestice printr-o campanie de conștientizare cu privire la fenomen. Campania a cuprins 9 reprezentații în București cu spectacolul interactiv LICITAȚIA. Scenele sunt create și dezvoltate pe baza unor situaţii întîlnite în experienţa consilierelor de la centrul de zi GRADO.
7 din cele 9 reprezentaţii au avut loc pe scena sălii Rapsodia, Centrul Cultural European – Bucureşti. 5 reprezentaţii au avut ca invitaţi in sală : spectacolul 1- poliţişti şi medici de familie; spectacolul 2 – funcţionari ai autorităţii locale, profesori; spectacolul 3 – ONG-uri şi mass-media; spectacolul 4 – avocaţi, judecători, procurori; spectacolul 5 – beneficiarele centrului de zi şi în primul rînd muncitoarele de la fabricile de confecţii. La următoarele  2 spectacole a fost invitat publicul larg. Ultimele 2 spectacole au avut loc în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bucureşti Rahova, o reprezentaţie cu un grup de spectatori bărbaţi şi a doua reprezentaţie cu un grup de spectarori alcătuit din femei şi minori. Spectatorii au primit materiale informative cu privre la fenomen.

Beneficiari
Femeile victime ale violenţei domestice, centrele care acordă asistenţă acestor victime din Bucureşti, comunitatea oraşului Bucureşti.

Echipa
6 actori profesionişti, 3 actori colaboratori, 2 asistenţi sociali, 1 regizor, 10 voluntari

Rezultate
La cele 9 reprezentaţii au fost în total aprox. 1000 de spectatori dintre care 90 au completat chestionare de evaluare.
Fiecare spectacol a fost înregistrat pe suport video.
Spectacolul a fost ulterior promovat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate în centrele de asistenţă pentru victimele violenţei domestice din ţară. Au avut loc 3 reprezentații: Cluj cu sprijinul Asociației ARTEMIS, Timișoara cu sprijinul Asociației pentru Promovarea Femeilor din România și o reprezentație la fabrica Dermatina Timișoara intr-o hală de lucru.

Buget : 15.000 USD

OPȚIUNE: ACCES LA SUCCES
Finanțatori: ARCUB, UNITER, Asociația Transcena, Agenția Națională Antidrog
Parteneri: Agenția Națională antidrog și Fundația pentru Învățământ
Durata: 2007 – 2008

Descriere: Proiectul a fost o campanie de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri și a oferit adolescenţilor posibilitatea de a se exprima şi de a experimenta în spaţiul de siguranţă al jocului de teatru acţiuni la îndemîna lor pentru combaterea consumului de substanțe psihoactive. Activităţile derulate au fost: cursuri susţinute în licee de consilierii ANA – CPECA , spectacol interactiv 100% Risc Droguri şi realizarea unui material video al spectacolului şi dezbaterilor de după spectacol. Acesta a fost utilizat ca material didactic în discuţiile profesorilor cu părinţii pe tema consumului de droguri. Spectacolul, realizat în 2007, este o coproducţie ARCUB – Asociaţia TRANSCENA. A fost primul spectacol de teatru realizat de profesionişti reprezentat exclusiv în licee.

Echipa:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
5 actori
2 consultanți psihologi specializați în tratamentul dependențelor
1 tehnician scenă

Rezultate: 35 de spectacole, dintre care două la Sibiu, unul la Craiova şi 32 în licee și cluburi din Bucureşti, 2.713 de spectatori elevi și profesori

Buget: ARCUB 65.475 lei , UNITER 20.000 lei

CONTRARISC 100%, spectacol interactiv în cadrul Campaniei Absentul, derulată de Agenția Națională Antidrog.
Finanțator: Agenția Națională Antidrog
Durata: 15 noiembrie – 23 decembrie 2011

Descriere: Proiectul a constat în realizarea unui spectacol multimedia pentru sensibilizarea şi conştientizarea adolescenţilor şi tinerilor cu vîrste între 14 şi 19 ani cu privire la riscurile consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. Spectacolele au avut loc în licee din București și în Vălenii de Munte.

Echipa:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
6 actori
1 tehnician scenă

Rezultate: 7 reprezentaţii la care au participat 750 de elevi tineri implicaţi în campania împotriva consumului de etnobotanice; promovarea proiectului prin realizarea unui documentar despre proiectul de teatru social de o echipă a TVR Cultural.

Buget: 41.040 lei

DE TINE DEPINDE
Finanțator: Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Primăria Râmnicu Vâlcea
Parteneri: C.P.E.C.A. Râmnicu Vâlcea și Inspectoratul Școlar Râmnicu Vâlcea
Durata: 15 aprilie – 15 mai 2012

Descriere: Campanie pentru prevenirea consumului de droguri în școală, derulat în Municipiul Râmnicu Vâlcea care a inclus reprezentații ale spectacolului Contrarisc 100% urmate de ateliere de educație prin teatru în 3 licee din Râmnicu Vâlcea. Obiectivul atelierelor: ilustrarea procesului de creaţie prin care se ajunge de la probleme cotidiene ale unui anumit grup de oameni la un spectacol de teatru interactiv jucat de profesionişti.

Echipa:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
6 actori
1 tehnician de scenă

Rezultat: 3 reprezentații, 3 ateliere de educație prin teatru, 450 de elevi participanți

Buget: 15.000 lei

PATRIMONIUL – O SCENĂ PENTRU TINERI
Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național
Parteneri: Muzeul Carapților Răsăriteni – Sf. Gheorghe, Muzeul Casa Mureșenilor – Brașov, Muzeul Vasile Grogore – București
Durata: 24 august – 15 noiembrie 2012

Descriere: Proiectul a însemnat o nouă direcţie de explorare a valenţelor teatrului social şi educaţiei prin teatru şi anume teatru muzeal. Reinterpretarea creativă a patrimoniului cultural folosind teatrul ca mod de exprimare, creînd poveștile oamenilor și obiectelor, am atras publicul tînăr către muzee. Vizitatorii au perceput muzeul ca pe un spațiu viu care exprimă povești relevante pentru prezent.

Echipa:
1 coordonator proiect
1 regizor expert educație prin teatru și dramaterapie
6 actori profesioniști
3 muzeografi

Rezultate: a ateliere de educație prin teatru în 3 muzee, 24 de elevi participanți, 3 spectacole cu 6 reprezentații, 56 de spectatori, 4 voluntari

Buget: 42.190 lei

UN VIITOR SIGUR PENTRU DREPTURILE REPRODUCTIVE ALE FEMEILOR DIN ROMÂNIA
Proiect implementat de Centrul FILIA
Finanțator: Feminist Review Trust
Parteneri: Asociatia Transcena, Asociația E-Romnja
Durata: 1 octombrie 2013- 30 septembrie 2014

Descriere: Proiectul a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la consecințele interzicerii avortului în perioada comunistă – o nedreptate istorică la adresa femeilor, niciodată recunoscută ca atare. Campania și-a propus creșterea gradului de conștientizare cu privire la mișcarea pro-viață din România de azi, sublinierea dreptului la propria decizie, a importanței educației sexuale și contracepției și mobilizarea împotriva discursului discriminator de sterilizare a femeilor de etnie romă.

Echipa:
1 regizor
4 actori

Rezultat: 1 spectacol despre dreptul femeilor la propria decizie cu privire la corpul lor

Buget: 1.100 GBP

ȘCOALA DE VARĂ – CERCUL DE TEATRU
Finanțator: Asociația Transcena, proiect realizat în voluntariat
Partener: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității – programul Gândirefresh
Durată: iulie – septembrie 2015

Descriere: În vacanța școlară de vară a anului 2015 am participat la școala de vară a programului Gândirefresh cu un cerc de teatru cu elevi din 4 licee din București. Am realizat un spectacol despre bullying, un scenariu construit din ideile și propunerile elevilor participanți.

Echipă:
1 regizor expert în educație prin teatru și dramaterapie
1 tehnician de scenă

Rezultat:Premiera are loc pe 29 septembrie 2015 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Buget: 20 de ore de muncă voluntară