Proiect de prevenire universală a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, prin implementarea unei intervenţii pilot de tip teatru interactiv multimedia la nivelul liceelor din Râmnicu Vâlcea.

Consumul de droguri în rândul populaţiei şi în rândul subgrupurilor specifice – prezintă situaţia consumului de droguri în rândul populaţiei generale (15-64 de ani), conform datelor obţinute prin derularea în anul 2010, de către ANA, a celui de-al treilea studiu la nivel naţional (eşantion de 5100 de subiecţi). Comparativ cu studiul anterior (GPS, 2007), reiese o scădere a consumului de tutun şi alcool, o creştere a consumului de droguri ilegale şi de sedative şi/ sau tranchilizante şi apariţia celui de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP), comercializate sub numele de „droguri legale sau „etnobotanice”, pentru care se înregistrează, pentru segmentul 15-64 de ani, şi cea mai mare prevalenţă pentru consumul de-a lungul vieţii – 1,9%. Dintre drogurile ilegale, cel mai consumat este canabisul -1,6%, urmat de ecstasy – 0,7%, heroină – 0,3% şi cocaină – 0,3%. În concluzie, prevalenţa consumului de droguri de-a lungul vieţii continuă să fie concentrată pe droguri recreaţionale cum ar fi canabisul şi ecstasy care sunt consumate cu predilecţie de tineri între 15-34 de ani, majoritatea de sex masculin,

Noutatea constă în apariţia consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP), comercializate sub numele de „droguri legale sau „etnobotanice”, la un nivel îngrijorator, semnalarea pentru prima oară la nivel naţional a consumului de ketamină şi diversificarea consumului pentru generaţia adultă, persoanele de sex feminin şi în majoritatea regiunilor ţării.

SCOP

Sensibilizarea şi conştientizarea adolescenţilor şi tinerilor cu vârste între 14 şi 19 de ani din unităţile liceale de învăţământ şi a comunităţii din Municipiul Râmnicu-Vâlcea în general, cu privire la riscurile consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, prin intermediul unei tehnici inovative tip teatru interactiv multimedia.

OBIECTIV SPECIFIC

Conştientizare asupra riscului consumului substanţelor noi cu proprietăţi psihoactive – tip „etnobotanice” prin implicarea beneficiarilor, timp de 3 luni, în activităţi de petrecere a timpului liber, respectiv în 3 sesiuni de improvizaţie teatrală cu rol exploratoriu, urmate de 3 sesiuni de dezbateri interactive, cu scopul dezvoltării unor viitoare intervenţii preventive adaptate caracteristicilor de vulnerabilitate psihosocială ale grupului ţintă .

PARTENERI

  • Primăria mun.RâmnicuVâlcea – Consiliul Local al Muncipiului Râmnicu Vâlcea
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
  • 8 Colegii Naţionale din Râmnicu Vâlcea (C.N.  Al. Lahovari, C.N. Matei Basarab, C.T. Energetic, C.N. Mircea cel Bătran, Colegiul Economic, C.T. Forestier, Gr.Şc. ,,H.Coandă”, Gr.Şc. ,,Antim Ivireanul” RâmnicuVâlcea)

Grup ţintă principal

Adolescenti (14-19 ani) din 8 licee din mun.Râmnicu Vâlcea – aproximativ 750 elevi (nr. estimat aprox. 250 elevi/reprezentaţie)

Grup ţintă secundar

A)         Cadrele didactice din liceele participante

B)        Părintii elevilor participanţi la spectacole şi dezbateri.

Durata: 25 martie – 30 mai 2012

Piesa de teatru interactiv va avea loc după următorul program:

–          27.03.2012 orele 11.30 – sala de festivităţi a C.N ,,Matei Basarab,, cu participarea elevilor de la C.N.I. Matei Basarab şi Grup Şcolar Henri Coandă.

–          07.05.2012 orele 1130 – la sala de festivităţi a C.T. Energetic, cu participarea elevilor de la C.T. Energetic, C.T. Forestier şi Gr.Şc. Antim Ivireanul RâmnicuVâlcea

–          21.05.2012 orele 12.00 – sala de festivităţi a C.N ,,Mircea cel Batrân,, cu participarea elevilor de la C.N. Mircea cel Batran, C.N. Lahovari şi C.Economic.

             iar sesiunile de dezbateri în aceeaşi sala sau, după caz în locaţiile unităţilor liceale participante.

COORDONATOR ŞI ECHIPA

Coordonatori: Rădulescu Romeo – Primarul Mun. RâmnicuVâlcea, prof Ene Gabriela – inspector şcolar general al I.S.J. Valcea şi Comisar şef Constantin DURLECI, Şeful  C.R.P.E.C.A. Piteşti.

Echipa:

  • Constantinescu Cosmin – viceprimar Primaria Mun. RâmnicuVâlcea
  • Inspector Pîslaru Ionuţ – specialist în prevenirea criminalităţii de la CPECA Vâlcea
  • Săsărman Mihaela – preşedinte şi echipa Asociaţiei TRANSCENA Bucureşti cu expertiză în furnizarea de activităţi de prevenire a consumului de droguri prin mijloace neconvenţionale
  • Prof. Ionescu Gabriela – inspector educativ I.S.J. Vâlcea
  • Directorii fiecărui Colegiu Naţional participant:

                         – prof. Drugan Constantin – director C.N.  Al. Lahovari

                         – prof. Rascu Valerică – director C.N.I. Matei Basarab

                         – prof. Florescu Ion – director C.T. Energetic

                         – prof. Goran Cristina Ioana – director C.N. Mircea cel Bătran

                         – prof. Goran Nicoleta – director Colegiul Economic

                         – prof.  Floricel Evochia Mihaela – director C.T.Forestier

                         – prof.   Dumitrescu Tiberiu – Gr.Şc. H. Coandă

                         – prof.  Sima Niculina – Gr.Şc. Antim Ivireanul

SURSA DE FINANŢARE

Consiliul local al Municipiului Râmnicu Vâlcea – Primăria Râmnicu Vâlcea

Valoarea finantarii 15 000 lei, respectiv câte 5000 lei/acţiune.