Proiect realizat de

Asociaţia TRANSCENA

În parteneriat cu:

GRADO (Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului),

CPE (Centrul Parteneriat pentru Egalitate),

ARTEMIS CLUJ (Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei)

Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen, A.L.EG.

Fundaţia SENSIBLU

Centrul FILIA

Asociaţia FRONT

ASOCIAŢIA ANAIS

 

Proiect finanţat

de

Open Society Institute

 

Scop

De a dezvolta o campanie de advocacy concentrată pe instituțiile relevante aplicării Legii 212/2003 republicată, pentru a grăbi implementarea Strategiei Naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și a Planului de Acțiune propus în strategie, în mod special a ordinului de protecție.

Obiective

• De a dezvolta o campanie de informare publică cu scopul de a promova ordinul de protecție

• De a dezvolta o campanie de advocacy pentru implementarea urgentă a planului de acțiune specificat în Strategia Națională în domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie de către autoritățile centrale în parteneriat cu ONG-urile.

• De a monitoriza implementarea Legii 217/2003 republicată și în principal implementarea ordinului de protecție si dezvoltarea serviciilor pentru victime.

Durată: 12 luni

Context

După un îndelungat proces de advocacy susținut de către societatea civilă timp de 7 ani, o masă critică a fost produsă, astfel, clasa politică a acceptat necesitatea exprimată de către partenerii publici, iar în cele din urmă a discutat și a votat modificările Legii Impotriva Violenței în Familie (217/2003 republicată). Principalele schimbări au fost următoarele:

• Introducerea ordinului de protecție

• Abrogarea caracterului obligatoriu referitor la procesul de mediere

La începutul lunii decembrie 2012, guvernul a aprobat Strategia Națională în domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie și Planul de Acțiune propus de Departamentul de Protecție a Copilului în iunie 2012.

Justificare

Proiectul propus de noi are scopul de a răspunde la următoarele nevoi accentuate mai sus:

• Asigurarea implementării urgente a Planului de Acțiune cuprins în Strategia Națională în domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie

• Monitorizarea implementării curente a Planului de Acțiune și existența serviciilor pentru victime în scopul de a actualiza eficient și corect legislația următoare

• Concentrarea pe domeniul ONG-urilor

În cadrul acestui proiect noi propunem următoarele acțiuni:

• Campanie de informare asupra Ordinului de Protecție. Această campanie va fi adresată publicului în general și femeilor aflate în situații de risc în particular.

• Monitorizarea emiterii ordinelor de protecție de către judecători și activitatea poliției bazată pe prevederile legii. Vrem să aflăm câte ordine de protecție au fost emise, unde, când, daca au fost aplicate si cum au fost aplicate, ca ofițerii de poliție de pe teren să fie informați în legătura cu aplicarea ordinului de protecție. Situația implementării ordinului de protecție este prioritară pentru noi, deoarece reprezintă modificarea din lege cea mai relevantă pentru siguranța victimei, dar și primul pas în procesul de creștere a nivelului de încredere al femeii pentru spune NU abuzului domestic.

• Monitorizarea serviciilor oferite victimelor violenței în familie. În conformitate cu legea, în prezent există 5 tipuri de astfel de centre: 4 tipuri pentru victime și 1 tip destinat agresorului: adăpost, centru pentru recuperare și consiliere a victimelor, centru de zi pentru consilierea agresorului, centru pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, centru de informare și conștientizare a populației.

• Crearea unei rețele a ONG-urilor cu experiență în domeniu și/sau care sunt interesate să participe.

Activitățile proiectului

Activitatea 1 – Management

Activitatea 2 – Advocacy și campanie de informare pentru implementarea urgentă a Strategiei Naționale în domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie

Activitatea 3 – Monitorizarea emiterii și implementării ordinelor de protecție la nivel național

Activitatea 4 – Monitorizarea serviciilor pentru victime existente în toată țara

Activitatea 5 – Rețea și grupuri de lucru a ONG-urilor

Activitatea 6 – Comunicarea activităților pe site-ul Asociației Transcena, pe blog și pe pagina de Facebook.

Activitatea 7 – Evaluare

Rezultate aşteptate:

• 1 campanie de informare

• 1 campanie de advocacy

• 1 raport de monitorizare a implementării ordinului de protecţie

• 1 raport de monitorizare a serviciilor

• Reţeaua ONG-urilor activă

5 raspunsuri

Comentariile sunt închise.