Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor

Prezentare

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor este o structură informală, fără personalitate juridică, ce reunește un număr de 15 organizații active în domeniul promovării drepturilor femeilor, al protejării victimelor violenței de gen și al combaterii discriminării pe criterii de gen. Organizațiile membre în Rețea sunt:

 • Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti
 • Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei ARTEMIS, Cluj-Napoca,
 • Fundaţia SENSIBLU, București,
 • Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti,
 • Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti,
 • Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu,
 • Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti
 • Asociaţia FRONT, Bucureşti,
 • Asociaţia ANAIS, Bucuresti,
 • E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti,
 • Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureş
 • Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – CMSC, Iasi
 • PAS ALTERNATIV, Braşov
 • Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România, Timişoara
 • Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava

Organizațiile membre sunt independente politic, promovează dreptul fiecărei persoane pentru şanse egale în societate, susțin libertatea de alegere privind drepturile reproductive și a celor maritale, au raporturi cu administrația publică ce se bazeaza pe principiile autonomiei, legalității și responsabilității, în manifestările lor combat discriminarea, rasismul, sexismul, homofobia și alte forme de manifestare a urii. Ele au domenii de expertiză variate: advocacy, reformă penală, educație, servicii pentru victimele violenței în familie, servicii pentru victimele violenței sexuale, drepturile omului și drepturile femeilor, lucru în comunități cu femei rome, cercetare și activism feminist.

Rețeaua s-a cristalizat în perioada 2011 – 2014 prin activități în special de lobby, advocacy și campanii publice pentru modificarea Legii 217/2003 Republicată, în special pentru introducerea ordinului de protecție. Rezultatele activităților realizate ca Rețea au fost: promovarea și popularizare ordinului de protecție pe canalele specifice fiecărei organizații, monitorizarea implementării ordinului de protecție prin culegerea datelor referitoare la dosarele de cerere de emitere a unui ordin de protecție din toate instanțele din România, harta serviciilor pentru victimele violenței în familie realizată în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice – Direcția pentru Protecția Copilului, conștientizarea publicului larg cu privire la necesitatea implicării instituțiilor centrale și locale pentru creșterea gradului de protecție al femeilor victime ale violenței în familie, “Studiul la nivel naţional cu privire la implementarea ordinelor de protecţie – decembrie 2013” şi “Studiul exploratoriu privind serviciile sociale pentru victimele violenței în familie – 2013”, campanie de strîngere de semnături din rîndul membrilor Parlamentului României pentru susținerea celor 6 măsuri urgente pentru siguranța femeilor în familie. 100 de politicieni au semnat Declarația promovată de Rețea.
Misiunea declarată a Rețelei este creșterea gradului de protecție a femeilor victime ale violenței prin îmbunătățirea legislației, a serviciilor și asigurarea accesului la educație și informare și prevenirea victimizării și re-victimizării prin educație, informare, lobby și advocacy.
Obiectivele specifice sunt:

 • Ordin de protecție de urgență
 • Finanțarea serviciilor private prin subcontractare
 • Armonizarea legislației cu prevederile Convenției de la Istanbul
 • 3 centre de intervenție de urgență la nivel național finanțate de stat cu furnizori de servicii organizații neguvernamentale
 • Advocacy la nivel local pentru finanțarea de servicii
 • Dezvoltarea unui program de educație pentru agresorii domestici
 • Campanii de sensibilizare și informare
 • Formare contiuă pentru profesioniștii din domeniu
 • Documentarea violenței împotriva femeilor, printr-o abordare intersecțională
 • Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor își asumă să fie continuatoarea Coalitia Nationala a ONGurilor Implicate in
 • Programe privind Violenta impotriva Femeilor activă în perioada 2002 – 2007 care a contribuit în mod esențial la modelarea contextului legislativ specific necesar pentru protecția victimelor. 11 dintre organizațiile membre ale actualei Rețele au fost membre ale Coaliției.