Obiectiv general al proiectului

Consolidarea capacităţii şi creşterea vizibilităţii reţelei împotriva violenţei asupra femeilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de monitorizare şi advocacy, la nivel local şi naţional