Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie:6.2 „Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile la piaţa muncii”
Titlul proiectului: „Egalitate pe piata muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”
Cod Contract: POSDRU/165/6.2/S/140936
Beneficiar: Agenţia Naţională Antidrog

În perioada 2014 – 2015 Asociația Transcena a implementat proiectul „Egalitate pe piaţa muncii! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile la piaţa muncii”.

Beneficiarul proiectului este Agenţia Naţională Antidrog, iar partenerii implicaţi sunt:

 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Bucureşti (DGASPC S1)
 2. Romani Criss – Centrul romilor pentru intervenţie socială şi studii
 3. Fundaţia de Sprijin Comunitar
 4. Asociaţia TRANSCENA
 5. S.C. Avangarde Technologies Consulting S.R.L
 6. Arhiepiscopia Tomisului
 7. Agenţia Naţională pentru Romi
 8. S.C. LOOP Operations S.R.L.
 9. Faxmedia Consulting SR

Proiectul are o durată de 16 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 11.595.085 lei. Bugetul alocat Asociaíei Transcena este de 503,007.85 lei.
Proiectul vizează facilitarea accesului pe piaţa muncii prin organizarea de cursuri de formare profesională, precum şi oferirea unor sesiuni de consiliere în găsirea şi accesarea unui loc de muncă.

Grupul țintă total al proiectului este reprezentat de 1350 de persoane vulnerabile. Dintre acestea, 700 persoane sunt beneficiare a sesiunilor de formare profesională, din care:

 • 390 de etnie romă,
 • 250 de persoane cu dizabilităţi,
 • 60 tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție instituționalizat.

În afară de aceștia, 300 de persoane dependente de droguri și 350 de persoane din alte grupuri vulnerabile beneficiază de servicii de consiliere socială și sesiuni de dezvoltare personală.

Experţii şi consilierii angajaţi în proiect oferă informare și consiliere profesională pentru
deprinderea tehnicilor de completare a unui CV, scrisori de intenție şi de prezentare la un interviu.