Finanţator: Open Society Institute

Perioada: 1 ianuarie – 30 octombrie 2011

Partener: Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului

Scopul proiectului:

Să susţină modificarea legii pentru prevenirea prevenirea şi combaterea violenţei în familie în România în beneficial victimei în acord cu standardele europene.

Proiectul a fost iniţiat ca un răspuns rapid la procesul de dezbatere în Parlamentul României al legislaţiei privin d violenţa domestică.

Activităţi:

 1. Analizarea propunerii de modificare a legii existente – noiembrie 2010, mai-iunie 2011, septembrie-octombrie 2011
 2. Lobby în Senat – noiembrie-decembrie 2010
 3. Campanie de promovare a modificărilor legii violenţei domestice – decembrie 2010
 4. Lobby în Camera Deputaţilor – ianuarie-decembrie 2011
 5. Identificarea experţilor şi susţinătorilor – noiembrie 2010, aprilie-mai 2011, septembrie-octombrie 2011
 6. Traducerea propunerilor de lege – aprilie-octombrie 2011
 7. Modificarea planului iniţial de acţiune – iunie 2011
 8. Dezvoltarea activităţilor pe blogul dedicat acestui proiect – februarie 2011-în prezent
 9. Grupuri de lucru cu experţi şi ONG-uri reprezentative

Rezultate:

 • O campanile de conştientizare – masă rotundă în Parlament, reprezentaţie teatrală ca o un iniţiator de discuţii, 450 de flyere distribuite şi înregistrarea feed-back-urilor.
 • 2 propuneri de amendament la legea actuală
 • Formatul final al propunerii nu a fost acceptat de către Comisia din Camera Deputaţilor dar propunerea conţine  ordinal de protecţie civilă şi acesta este un reultat direct al presiunii venite din partea societăţii civile
 • Funcţionarea blogului
 • 100 de pagini traduse din materiale juridice
 • Un grup de lucru
 • 7628 vizite pe blog

După promulgarea Legii 25 din 2012 care introduce ordinul de protecţie, prioritatea noastră este colaborarea cu reprezentanţii societăţii civile pentru elaborarea cît mai rapidă a Normelor de aplicare. În acest scop s-a creat un grup informal de parteneri alcătuit din: Asociaţia Artemis Cluj, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Fundaţia Sensiblu care şi-a propus o strategie de colaborare cu instituţiile responsabile pentru urgentarea procesului de elaborare a Normelor.