Teatru aplicat

Termenul „teatru aplicat” a apărut în terminologia interdisciplinară a educaţiei prin teatru/teatrului social/teatrului comunităţii în anii 90. Definiţiile date în spaţiul cultural britanic diferă esenţial de cele date în spaţiul cultural american. Termenul fiind nou, putem spune că nu şi-a stabilizat încă un înţeles acceptat universal. Pentru noi termenul va avea înţelesul: teatru în comunitate şi teatru cu categorii defavorizate, teatrul realizat cu alt scop decît cel artistic.

Se pune întrebarea dacă avem sau nu nevoie de un termen nou. În cultura noastră încă termenii de „educaţie prin teatru”, „teatru social”, „teatru forum” sunt utilizaţi cu înşelesuri diferite, mai exact semnifică experienţe de spectacol diferite. Pentru mine educaţia prin teatru are calitatea excepţională de a fi un instrument ce poate fi folosit pentru orice fel de învăţare şi pentru orice fel de educaţie. Bineînţeles, în cea mai mare măsură poate fi folosit pentru formarea abilităţilor sociale. Am insistat mereu asupra valorii de instrument a acestei forme de teatru şi am făcut distincţia între educaţia prin teatru şi educaţia pentru teatru, care se face mai degrabă prin cercuri de teatru unde copiii şi tinerii învaţă puţin din meseriile ce fundamentează această formă de artă: arta spectacolului.
În spatele acestei pagini a site-ului vom exemplifica prin proiectele realizate de Asociaţia Transcena, dar şi prin proiecte realizate de alte asociaţii de membrii ai trupei de teatru social Transcena, ce forme de teatru acoperă noţiunea „teatru aplicat” şi vom motiva necesitatea utilizării acestui termen.

Ce exemple vom da: