Obiectivul proiectului:

Obiectiv general: Creşterea, la nivelul comunităţilor locale (inclusiv al grupurilor vulnerabile din aceste comunităţi) din întreaga ţară, a capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă.

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea capacităţii, competenţelor, cunoştinţelor, stimei de sine şi a suportului social pentru 20.000 membri ai grupurilor vulnerabile, astfel încât să crească şansele acestor persoane de a participa în economia socială şi de a se integra şi menţine pe piaţa muncii:

–          asigurarea de formare profesională, pregătire antreprenorială şi dezvoltare personală  pentru membrii grupurilor vulnerabile în vederea integrării pe piaţa muncii;

–          dezvoltarea serviciilor sociale de suport pentru membrii grupurilor vulnerabile, astfel încât aceştia să se poată integra şi menţine pe piaţa muncii;

–          promovarea la nivelul comunităţilor locale a unor politici de dezvoltare locală care să ia în considerare asigurarea accesului grupurilor vulnerabile la bunuri şi servicii publice la acelaşi nivel cu populaţia majoritară şi crearea de oportunităţi de integrare socială pentru grupurile vulnerabile;

–          asigurarea de pregătire în domeniul serviciilor sociale de suport pentru incluziunea socială pentru specialiştii din organizaţii publice sau private care oferă asistenţă şi susţin interesele grupurilor vulnerabile.

 

În cadrul acestui acestui proiect, “PARTICIPAREA GRUPURILOR VULNERABILE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ”, Asociaţia Transcena a fost responsabilă pentru două mari activităţi, demarate în anul 2010 şi desfăşurate pe parcursul anilor 2011-2012:

 • A.5.i Formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale
 • A.5.iii Suport pentru muncă

 

 1. 1.      CURSURI DE FORMARE PENTRU SPECIALIŞTI ÎN INCLUZIUNE SOCIALĂ

În perioada ianuarie-februarie 2011 s-au organizat şi desfăşurat două serii de cursuri de formare pentru specialişti în incluziune socială, astfel au demarate următoarele activităţi:

–          S-a obţinut avizarea cursurilor în teritoriu pentru lunile ianuarie şi februarie;

–          Au fost convocaţi participanţii pentru următoarele  7 serii de curs. Cursurile au fost programate astfel:

 • 24 – 26 ianuarie, Braşov
 • 27 – 29 ianuarie, Braşov
 • 31 ianuarie – 2 februarie Braşov
 • 7 – 9 februarie, Braşov
 • 10 – 12 februarie Braşov
 • 21 – 23 februarie, Botoşani
 • 24 – 26 februarie, Botoşani

–          Au fost invitate 80 persoane potenţiali participanţi din care au confirmat participarea 66 şi au participat 50 de profesionişti în primele două cursuri de la Braşov din luna ianuarie.

 

 1. 2.      PRACTICĂ SUPERVIZATĂ

2.1.             SUPERVIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN COMUNITATE

În urma cursurilor realizate de către Asociaţia Transcena au fost cursaţi 300 de specialişti în incluziune socială provenind din următoarele categorii de muncă respectiv: mediatori sanitari, asistenţi comunitari şi lucrători sociali, aceştia urmând să desfăşoare şedinţe de consiliere pentru grupurile vulnerabile vizate de proiect: victime ale violenţei domestice, persoane private de libertate, persoane aflate anterior în detenţie, persoane de etnie romă, persoane dependente de droguri şi tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.

Activităţi:

–          S-a demarat redactarea procedurilor de implementare a activităţii 5.iii suport pentru muncă, pentru: coordonatorii regionali, coordonatorii locali, consilierii grupuri vulnerabile, formatori cu sarcina de supervizare a activităţii de consiliere;

–          Au fost semnate protocoalele cu instituţiile locale unde îşi desfăşoară activitatea specialiştii în incluziune socială.

–          S-a realizat supervizarea activităţii de suport pentru muncă pentru 270 de specialişti în 29 de judeţe/comunităţi;

–          S-a desfăşurat supervizarea şedinţelor de consiliere după ce a demarat activitatea de acordare de suport pentru muncă de către specialiştii în incluziune socială în cele 29 de judeţe implicate.

 

2.2.             SUPERVIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PENITENCIARE:

 • A fost pregătit protocolul de colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi au fost discutate şi agreate normele de beneficiari deţinuţi pentru fiecare dintre specialiştii care vor desfăşura activitatea în penitenciar.
 • Au fost distribuiţi cei 6000 de beneficiari deţinuţi în funcţie de penitenciarele din cele 32 de comunităţi.
 • S-au desfăşurat activităţi de suport pentru muncă în 29 de penitenciare din ţară.

 

 1. 3.      ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE OBŢINERE A CERTIFICATULUI DE COMPETENŢE PENTRU 100 DE SPECIALIŞTI

Examenele de obţinere a certificatului de competenţe pentru curs s-au desfăşurat în perioada următoare: prima serie a avut loc în luna iulie 2011 la Braşov, a doua seria în luna ianuarie 2012 la Sinaia. Ultima sesiune de examen va avea loc în 18 mai 2012 în Bucureşti.

Pentru pregătirea examenului de obţinere a certificatului de competenţe pentru curs, au fost parcurse următoarele etape:

 • obţinerea avizelor Secretariatului CNFPA;
 • selectarea membrilor comisiei;
 • pregătirea listelor de participanţi;

S-au organizat grupe de examen pentru participanţii la cursurile pentru specialiştii în incluziunea socială „Competenţe sociale şi civice”, în vederea obţinerii certificatului de competenţe;

Au fost convocaţi la examen 301 specialişti care au semnat contractul de formare cu Asociaţia Transcena din totalul de 314 cursanţi participanţi la sesiunile de formare;

În primele două serii de examen au absolvit 232 de specialişti.

În martie 2012 proiectul „Participarea grupurilor vulenrabile în economia socială”  a intrat în ultima etapă. Asociaţia Transcena a realizat pînă acum formarea specialiştilor în incluziune socială – 300 de specialişti – care au desfăşurat activităţi de consiliere şi suport pentru muncă în perioada martie 2011 – mai 2012. În acest interval de timp au fost consiliaţi 20.000 de beneficiari din grupurile ţintă ale proiectului: persoane de etnie romă, persoane aflate în detenţie, femei victime ale violenţei în familie, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane anterior aflate în detenţie, persoane dependente de droguri. În concluzie, în toată această perioadă indicatorul proiectului a fost realizat.