Finanţatori : Ambasada Regală a Olandei la Bucureşti,   EUROTIN

Apariţie : decembrie 2002

Broşura conţine rezultatele studiului realizat în timpul turneului de teatru cu spectacolul“Accesul adulţilor peste 23 de ani este permis numai cu acordul minorilor”. Studiul a urmărit nivelul de cunoştinţe al ciopiilor în domeniul drepturilor lor şi aşteptările acestora cu privire la respectarea de către adulţi a drepturilor copiilor.

Broşura cuprinde versiunea integrală a CONVENŢIEI PRIVITOARE LA DREPTURILE COPILULUI şi descrierea proiectului FORMARE PRIN INFORMARE în cadrul căruia s-a realizat spectacolul.