Activitatea de monitorizare este un domeniu mai recent și a debutat ca o necesitate rezultată din analiza nevoilor grupurilor țintă cu care am lucrat. Monitorizarea se referă la modul în care sunt implementate unele legi de extremă importanță pentru beneficiarii proiectelor noastre, anume în domeniile: violența în familie/violența domestică, prevenirea și combaterea consumului de droguri, educație și executarea pedepselor, atît a celor privative de libertate, cît și a celor alternative. Monitorizarea este pentru Asociația Transcena primul pas către împuternicirea cetățenilor în procesul lor de dialog cu instituțiile statului. Scopul nostru comun îl constituie corectitudinea, transparența și eficiența tuturor părților implicate în colaborarea socială cetățenească într-o societate democratică.