Finanţator : UNIUNEA EUROPEANĂ programul PHARE ACCESS

Durata : 12 luni, septembrie 2002 – septembrie 2003

Proiectul constă în organizarea unui curs de educaţie prin artă cu un grup de copii cu handicap hipoacuzic. Scopul proiectului a fost să creeze un model de lucru cu aceşti copii 
pentru depăşirea limitelor impuse lor de handicapul fizic, îmbunătăţirea capacităţii de a 
comunica şi ridicarea şanselor de socializare în grupuri de copii fără handicap.


Activităţile din proiect au fost : grup de teatru,  curs de istoria culturii, grup de educaţie 
plastică, turneu.