GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului este o asociaţie nonprofit, nonguvernamentală, apolitică, persoană juridică română de drept privat înfiinţată în anul 1994.

gradoMisiunea GRADO este apărarea, prin toate mijloacele legale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi promovarea cunoaşterii şi respectării acestora.

Scopul asociaţiei este apărarea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în Constituţia României şi în tratatele internaţionale ratificate de către statul român.

Numărul membrilor asociatiei a fluctuat de-a lungul timpului, ajungand la un maxim de 41 de membri în anul 2000. Între anii 2001 şi 2003 asociaţia a avut 30 de membrii, numărul acestora reducându-se treptat la 22 de persoane în 2009. Asociaţia are un statut în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei. Orice persoana care doreşte să devină membru al asociaţiei o poate face pe baza unei cereri de înscriere.

GRADO s-a implicat activ în derularea unor programe de asistenţă a persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate. Activităţile GRADO sunt structurate pe trei direcţii mari: resurse juridice pentru drepturile omului, asistenţa şi monitorizarea drepturilor omului, educaţia şi promovarea drepturilor omului. Această structură a fost aprobată de Adunarea Generală a asociaţiei.

Activitatea asociatiei a fost orientata cu prioritate catre urmatoarele grupuri ţintă: persoane care au suferit o condamnare penală, refugiaţi, solicitanţi de azil, copii şi tineri, femei victime ale violenţei domestice, alte persoane ale căror drepturi au fost încălcate,

Pentru realizarea obiectivelor propuse si obtinerea rezultatelor planificate, în perioada 1994 – 1999 activitatea a fost desfăşurată în cadrul organizaţiei sub forma de proiecte. Începând cu anul 2000 a fost adoptată prima strategie de lucru a asociaţiei, astfel toate activităţile sau proiectele desfăşurându-se în cadrul programelor asociaţiei.

In perioada 1994 – 2009 GRADO a desfăşurat 40 de proiecte în calitate de beneficiar principal al fondurilor contractate. Asociaţia a mai fost implicată în alte 10 proiecte în calitate de partener.

Activităţile derulate de asociaţia GRADO în domeniul respectării şi apărării drepturilor omului au fost recunoscute prin atribuirea Premiului Societăţii Civile – secţiunea „Apărarea drepturilor omului” în cadrul Galei Premiilor Societăţii Civile – decembrie 2002.

Obiectivele GRADO pentru perioada 2010 – 2015

1. Să contribuie la realizarea unui sistem de justiţie penală conform cu standardele europene

2. Să promoveze educaţia pentru drepturile omului, democraţie şi spirit civic

3. Să contribuie la apărarea persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate

4. Să contribuie la dezvoltarea societăţii civile

Pentru perioada 2010 – 2015 asociaţia are următoarele priorităţi:

monitorizarea respectării drepturilor omului respectiv monitorizarea respectării modului de aplicare a Legii 275 şi organizarea unei campanii pentru aplicarea prevederilor legii

monitorizarea respectarii drepturilor femeilor victime ale violenţei domestice

programe de educaţie comunitară

WEB SITE