ASISTENȚA SOCIALA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
Bd. Mareşal Averescu nr. 17, Sectorul 1
021.222.53.46
021.222.42.75
021.222.99.15
021.222.76.21
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
Str. Olari nr. 11-13
021- 252.22.02
Adresa email: social@social2.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 3
Str. Parfumului nr. 2-4, Bucuresti, Sector 3, Romania.
Tel: 021.318.03.23/29
Fax: 021.318.03.04
Email: relatiipublice@primarie3.ro
http://www.primarie3.ro/

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4
Sos. Oltenitei, Nr.252 – 254, parter.
Tel: 0372.756.313; 0372.756.314.
Fax: 0372.713.883.
http://www.dgaspc4.ro/

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5
Bdul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Bucuresti
Telefon / fax: Tel. 021.314.28.39; 021/310.17.31; 021.310.17.32
Email: florance2001@yahoo.com
Site: www.sector5.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6
str.Cernişoara nr.38-40, (zona Piaţa Gorjului), sector 6
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, interior 114
Staţia de Metrou – Gorjului,
Staţie RATB – Gorjului, Linii – 61, 62, 136, 137, 236, 336.
Web site: www.asistentasociala6.ro , www.protectiacopilului6.ro
E-mail: dgaspc6@yahoo.com

Servicii pentru victime

BUCUREȘTI SECTOR 1

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1
Telefon: 021/2224275
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie

ASOCIAȚIA DIACONIA BUCUREȘTI  – AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL ȘI CENTRUL SOCIAL „PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA„
Telefon: 021/4067175
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Asistență medicală
Informare și îndrumare

În sector funcţionează 1 centru rezidenţial (adăpost) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din sector.

BUCUREŞTI SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2
Telefon: 021/3144794, 021/2522202,  021/3102417, 021/3102416
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie

ASOCIATIA ANAIS

Telefon: 0736380879

Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică
Informarea și orientarea victimelor violenței în familie

AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR – ADRA

Telefon: 021/2525117

Servicii pentru victimele violenței în familie:
Mediere și asistență socială
Consiliere psiho-socială specifică
Asistență medicală
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violență în familie
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Informarea și orientarea victimelor violenței în familie
În sector funcţionează 1 centru rezidenţial (adăpost) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din sector.

BUCUREȘTI SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3
Telefon: 0372/126100,    021/3410712,  021/3401595,  021/3410713
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie

FUNDAȚIA SENSIBLU
Telefon: 021/3114636
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridica
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
În sector funcţionează 1 centru rezidenţial (adăpost) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din sector.

BUCUREȘTI SECTOR 4

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4
Telefon   0372/715100,  0372.715101
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie

ASOCIAȚIA SOLWODI
Telefon: 021/3325020
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere juridică
Acompaniere în instanță
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violență în familie
Servicii pentru copii
Mediere și asistență socială
Servicii de informare si sensibilizare a populației

ASOCIATIA „CASA IOANA”
Telefon: 021/3326390
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere socială
Consiliere psihologică
În sector funcţionează 2 centre rezidenţiale (adăposturi) pentru victimele violenţei în familie. Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din sector.

BUCUREȘTI SECTOR 5

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Telefon: 021/3101731
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie

BUCUREȘTI SECTOR 6

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6

Telefon: 021/3176311
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie

SECTII de POLITIE

SECȚII  DE  POLIȚIE  SECTOR 1

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 4
STR. NECULCE ION nr. 6
BUCUREŞTI-SECTOR 1, BUCUREŞTI
021-222 4158

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 5
BD. BUCUREŞTII NOI nr. 54
BUCUREŞTI-SECTOR 1, BUCUREŞTI
021-667 5698

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 2
STR. MINCU ION, ARH. nr. 15
BUCUREŞTI-SECTOR 1, BUCUREŞTI
021-222 9601

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 3
STR. BERTHELOT H. M.,GEN. nr. 34
BUCUREŞTI-SECTOR 1, BUCUREŞTI
021-313 8902

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 1
BD. CATARGIU LASCĂR nr. 22
BUCUREŞTI-SECTOR 1, BUCUREŞTI
021-316 5684

POLIŢIA BUCUREŞTI SECTOR 1
BD. CATARGIU LASCĂR nr. 22
BUCUREŞTI-SECTOR 1, BUCUREŞTI
021-316 5687

SECȚII  DE  POLIȚIE SECTOR 2

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 9
ŞOS. PANTELIMON nr. 290
BUCUREŞTI-SECTOR 2, BUCUREŞTI
021-255 2433

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 7
STR. TEIUL DOAMNEI nr. 3
BUCUREŞTI-SECTOR 2, BUCUREŞTI
021-242 2644

POLIŢIA BUCUREŞTI SECTOR 2
ŞOS. MIHAI BRAVU nr. 137
BUCUREŞTI-SECTOR 2, BUCUREŞTI
021-311 6209

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 6
STR. GRECEANU PAUL nr. 36
BUCUREŞTI-SECTOR 2, BUCUREŞTI
021-210 4335

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 8
ŞOS. MIHAI BRAVU nr. 137
BUCUREŞTI-SECTOR 2, BUCUREŞTI
021-316 6979

SECȚII  DE  POLIȚIE  SECTOR  3

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 11
CAL. VITAN nr. 43
BUCUREŞTI-SECTOR 3, BUCUREŞTI
021-321 7212

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 23
STR. RODNEI nr. 52
BUCUREŞTI-SECTOR 3, BUCUREŞTI
021-256 0130

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 12
STR. NICOLAU S. ŞTEFAN,PROF.DR. nr. 2-4
BUCUREŞTI-SECTOR 3, BUCUREŞTI
021-324 5015

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 13
AL. CIUCEA nr. 2
BUCUREŞTI-SECTOR 3, BUCUREŞTI
021-345 0790

POLIŢIA BUCUREŞTI SECTOR 3
BD. UNIRII nr. 72 bl. J3G et 5-6
BUCUREŞTI-SECTOR 3, BUCUREŞTI
021-315 3534

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 10
BD. UNIRII nr. 72 bl. J3G et 5-6
BUCUREŞTI-SECTOR 3, BUCUREŞTI
021-313 6945

SECȚII  DE  POLIȚIE  SECTOR 4

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 14
STR. OIŢELOR nr. 10
BUCUREŞTI-SECTOR 4, BUCUREŞTI
30686
021-336 2303

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 26
BD. METALURGIEI nr. 89
BUCUREŞTI-SECTOR 4, BUCUREŞTI
041832
021-683 2108

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 16
STR. MILITARU STOIAN nr. 103
BUCUREŞTI-SECTOR 4, BUCUREŞTI
040714
021-332 4434

POLIŢIA BUCUREŞTI SECTOR 4
STR. OIŢELOR nr. 10
BUCUREŞTI-SECTOR 4, BUCUREŞTI
30686
021-336 3330

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 15
STR. RACOVIŢĂ EMIL nr. 2A
BUCUREŞTI-SECTOR 4, BUCUREŞTI
41756
021-461 0071

SECȚII  DE  POLIȚIE  SECTOR  5

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 24
STR. BAZALTULUI nr. 20-30
BUCUREŞTI-SECTOR 5, BUCUREŞTI
021-332 4901

POLIŢIA BUCUREŞTI SECTOR 5
STR. ŢĂRANU GRIGORE,DR. nr. 10
BUCUREŞTI-SECTOR 5, BUCUREŞTI
021-410 6490

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 18
STR. MICULESCU CONSTANTIN nr. 14-16
BUCUREŞTI-SECTOR 5, BUCUREŞTI
021-335 8923

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 17
STR. ŢĂRANU GRIGORE,DR. nr. 10
BUCUREŞTI-SECTOR 5, BUCUREŞTI
021-410 9002

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 19
STR. AMURGULUI nr. 17
BUCUREŞTI-SECTOR 5, BUCUREŞTI
021-423 3891

SECȚII  DE  POLIȚIE  SECTOR 6

POLIŢIA BUCUREŞTI SECTOR 6
STR. DEZROBIRII nr. 37
BUCUREŞTI-SECTOR 6, BUCUREŞTI
021-315 3534

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 25
AL. CALLATIS nr. 1A
BUCUREŞTI-SECTOR 6, BUCUREŞTI
021-444 1906

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 22
STR. BRAŞOV nr. 19
BUCUREŞTI-SECTOR 6, BUCUREŞTI
021-413 1020

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 20
STR. ZAMFIRESCU G. MIHAIL nr. 52
BUCUREŞTI-SECTOR 6, BUCUREŞTI
021-221 4055

POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 21
STR. DEZROBIRII nr. 37
BUCUREŞTI-SECTOR 6, BUCUREŞTI
021-434 0188

SPITALE

Spitalul Clinic Sfanta Maria Bucuresti
Bd. Ion Mihalache 37, Sector 1, Bucuresti
Telefon: (+4) 021 222.35.19, 021 222.35.50, 021 222.35.60
Fax: (+4) 021 222.39.60
E-mail: spsfm@yahoo.com

Spitalul Clinic de Chirurgie ORO-MAXILO-FACIALA „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
Calea Plevnei nr.17-21, Sector 1
Tel / Fax: (+4) 021 315 88 55

Spitalul Universitar de Urgenta Elias –  BUCURESTI
Bd. Marasti nr.17, Sector 1
Bucuresti, 011461
Romania
Telefon:    (+40 21) 316.16.00
Fax:           (+40 21) 316.16.02
E-mail:      spitalelias@gmail.com
Internet:   www.spitalul-elias.ro

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca
: Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti, cod 014461
Telefon: (021) 599.23.00; (021) 599.23.08
Telefon urgenta: 962
Fax: (021) 599.22.57
E-Mail: spital@urgentafloreasca.ro

Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri
Calea Griviţei, nr. 218
Oraş / Judeţ: Bucureşti, Sectorul 1
Telefon: 021.224.09.46; 021.224.09.47
Fax: 021.224.18.00
chirurgieplastica@yahoo.com

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București
Piata Alexandru Lahovari, nr. 1, sector 1
Bucuresti
Telefon:
021.319.27.51 (centrala), 021.319.27.53 (secretariat)
Fax: 021.210.78.64
E-mail: oftalmologiespitaloftalmologie.ro

Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Bucuresti
Sos Pantelimon Nr 340 – 342 , Sector 2
Centrala: 021 255 40 99
Secretariat: 021 255 40 25
Fax: 021 255 40 25
Urgente: 021 255 47 75
spital@sfpantelimon.ro
contact@sfpantelimon.ro

Spitalul Clinic Colentina
Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 19 – 21, Sector 2, BUCUREŞTI
+4 021 317.32.45
+4 021 316.73.20

SPITALUL CLINIC COLTEA
B-dul I.C.Bratianu nr. 1
Sector 3, Bucuresti
tel: 021.387.41.00
fax: 021.387.41.01

Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan
Șoseaua Vitan-Bârzești, București
Telefon:021 334 5190
http://www.sfib.ro/

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Marie Sklodowska Curie
Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4 Bucureşti
Telefoane:021-4604260, 021-4603026
FAX: 021-4601260
spital@mscurie.ro
http://www.mscurie.ro/
Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”.
Sos. Berceni, nr. 12, sector 4, cod 041915,
DIRECTIUNE
– Telefon: +4021.3343025 – 3343027
– Fax: +40213347350
– E-Mail: directie@bagdasar-arseni.ro
http://www.bagdasar-arseni.ro/

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti
Telefon: 021.318.05.19 – 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45
http://www.suub.ro/

SERVICIUL  MEDICO – LEGAL
Sos. Vitan Bârzeşti 9, sector 4 ,  Bucureşti
021.332.50.08