Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

În martie 2012 proiectul „Participarea grupurilor vulenrabile…