Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

În martie 2012 proiectul „Participarea grupurilor vulenrabile în economia socială” a intrat în ultima etapă. Asociaţia Transcena a realizat pînă acum formarea specialiştilor în incluziune socială – 300 de specialişti – care au desfăşurat activităţi de consiliere şi suport pentru muncă în perioada martie 2011 – martie 2012. În acest interval de timp au fost consiliaţi peste 14.700 de beneficiari din grupurile ţintă ale proiectului: persoane de etnie romă, persoane aflate în detenţie, femei victime ale violenţei în familie, tineri peste 18 ai care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane anterior aflate în detenţie, persoane dependente de droguri. Activităţile s-au desfăşurat în 29 de judeţe şi vor continua pînă în aprilie 2012.

În martie 2012 proiectul „Participarea grupurilor vulenrabile în economia socială” a intrat în ultima etapă. Asociaţia Transcena a realizat pînă acum formarea specialiştilor în incluziune socială – 300 de specialişti – care au desfăşurat activităţi de consiliere şi suport pentru muncă în perioada martie 2011 – martie 2012. În acest interval de timp au fost consiliaţi peste 14.700 de beneficiari din grupurile ţintă ale proiectului: persoane de etnie romă, persoane aflate în detenţie, femei victime ale violenţei în familie, tineri peste 18 ai care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane anterior aflate în detenţie, persoane dependente de droguri. Activităţile s-au desfăşurat în 29 de judeţe şi vor continua pînă în aprilie 2012.