Activitatea de advocacy este legată de drepturile femeilor. Abia la cîțiva ani – nu mulți – după 1989 a ieșit la iveală inegalitatea de gen în România. Fenomenul se mișcase în subsolul realităților socialiste ce impunea la suprafață egalitate la locul de muncă, în salarizare, în obligații și drepturi, adăugînd doar o responsabilitate împovărătoare pentru femei în privința natalității cu recompensa titlului de „mamă eroină”. Odată eliberată de constrîngerile ideologiei de partid comunist, piața muncii a virat către inechitate și relații de putere unde femeile au pierdut teren și au devenit, încet, încet, un grup discriminat. Imediat s-a relevat și existența abuzurilor în viața de familie, a hărțuirilor la locul de muncă, in instituții, în locuri publice. Reacția noastră, ca grup și ca indivizi, a fost firească: să ne angajăm de cîte ori considerăm necesar în afirmarea pe căi legale a drepturilor femeilor și a respectului pentru egalitatea de gen.