OPŢIUNE: ACCES LA SUCCEA a fost o campanie de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri desfăşurată în parteneriat cu Ageţia Naţională Antidrog în liceele din Bucureşti. Activităţi le au fost: cursuri susţinute în licee de consilierii ANA – CPECA , 
spectacol interactiv 100% RISC DROGURI şi realizarea unui material video al spectacolului şi dezbaterilor de după spectacol cu elevii, material care să poată fi folosit ca material 
didactic în discuţiile profesorilor cu părinţii pe tema consumului de droguri.

Partener: Fundaţia pentru Învăţămînt
Perioada de desfăşurare: 2007 – 2008