Finanţator : EUROTIN
Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului 
Durata proiectului : 4 luni(noiembrie 2001 – februarie 2002)

Proiectul a constat în reprezentarea în 6 oraşe: Brăila, Galaţi, Bucureşti, Giurgiu, Piteşti, Tîrgovişte a unui spectacol interactiv pe tema  respectarii drepturilor copilului. Spectacolul este creat de copii şi tineri din şcoli, licee şi centre de plasament.