În contextul în care România a făcut, prin aprobarea legii de ratificare a Convenției de la Istanbul, un progres fără precedent în domeniul respectării drepturilor femeilor și pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, invităm noua echipă aflată la conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice la continuarea dialogului cu reprezentanții societății civile pentru a păstra și dezvolta rezultatele obținute pînă acum.

……………………………………………………………………………………………………………….

– Considerarea cazurilor de violență domestică și violență sexuală drept cazuri de interes public. Includerea violenței în familie ca domeniu prioritar în strategia Poliției Române.

– Transpunerea cît mai urgentă în legislația românească a prevederilor Convenției de la Istanbul cu privire la ordinul de protecție de urgență, sesizarea din oficiu și organismul coordonator responsabil cu implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi a măsurilor de prevenire şi combatere a tuturor formelor de violenţă acoperite de Convenţie