Prevenirea riscului de consum de droguri determinat de situațiile de violență domestică

Asociația Transcena desfășoară vineri 11 martie 2016 activități de educație prin teatru pentru prevenirea riscului de consum de droguri determinat de situațiile de violență domestică. Activitățile se adresează elevilor de liceu din Contanța care se pot afla în situații de risc atît de violență în familie, cît și de consum de droguri și alcool.

Violenţa domestică este un fenomen ascuns şi cu toate eforturile de a determina dimensiunea reală a acestuia rămân în continuare neconcordanţe între rezultatele sondajelor şi rezultatele monitorizării actelor de violenţă raportate, înregistrate, investigate. Astfel, dacă în Raportul Agenţiei Europene pentru Drepturile Fundamentale din 2014 cu privire la violenţa împotriva femeilor rezultatul este că 1 din 4 femei din România este cel puţin o dată în viaţă victima violenţei în familie, numărul cazurilor de violenţă în familie pentru care se solicită intervenţia la 112 este de aproximativ 150 000 anual. Diferenţa o reprezintă partea nevăzută a acestui tip de violenţă căreia îi ajung victime directe sau secundare copiii şi adolescenţii. Expunerea la certuri, ameninţări, control excesiv, lovituri, reprezintă un factor important de risc pentru consum de droguri şi alcool pentru adolescenţi.

Totodată studiile realizate în ultimii ani indică faptul că drogurile şi alcoolul sunt principalii factori favorizanți pentru creşterea violenţei atît în familie, cît și în școală sau în comunități.

Proiectul pilot de prevenire a consumului de droguri şi a violenţei domestice în rândul elevilor de liceu ,,Nu în casa mea, Nu pe strada noastră, Nu în şcoala noastră – STOP! Drogurilor şi Violenţei” propune un tip de intervenție multidimensională în spirala violență domestică – alcool și droguri.

Vor avea loc patru ateliere de educație prin teatru găzduite de Colegiul Naţional „Mircea cel Batrân”, Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria”, Liceul Tehnologic „C.A.Rosetti” și Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanţa. Vor participa aproximativ 100 de elevi, 10 profesori și specialiștii Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa. Participanții vor primi informații despre violența domestică și consecințele acestui fenomen asupra victimelor, despre posibilitățile de intervenție, despre riscul de consum de alcool și droguri ca urmare a faptului de a fi expus la violența domestică în copilărie și adolescență și despre căile de prevenire a acestui risc. Pe lîngă transmiterea de informație se va realiza și sensibilizarea față de cauze și consecințe prin utilizarea exercițiilor de teatru aplicat: improvizație, studiu de situație dramatică, studiu de personaj.

De asemenea cu ocazia realizării acestei activități se va promova și petiția a 20 de ONGuri (VEZI AICI) prin care se solicită autorităților din Constanța să ia urgent măsuri în sprijinul femeilor victime ale violenței, petiție intițiată în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea retelei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.