Încă o dată ONG-urile riscă să fie excluse de la o sursă de finanțare

observatii-ghid-asociatii-VD-si-egalit-gen-copy-1

Observatii Ghid MFE

11 ONG-uri cu experiență solidă în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie au transmis Ministerului Fondurilor Europene un punct de vedere pe marginea Ghidului solicitantului „Condiții specifice DMI 6.3. Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Acestea atenționează cu privire la intenția ministerului de a nu include printre solicitanți sau parteneri eligibili organizațiile nonguvernamentale în proiectele cu finanțare din fonduri structurale europene alocate României. Astfel, Ghidul, supus dezbaterii publice timp de câteva zile, pune în același grup țintă victimele violenței în familie și pe cele ale traficului de persoane. Partenerii eligibili prevăzuți de Ghid sunt „universitățile publice din domeniul militar” și „universitățile publice din domeniul de informații”. Asociația Transcena și partenerii săi subliniază necesitatea separării celor două domenii, respectiv stabilirea unor bugete separate, întrucât acțiunile adecvate pentru cele două grupuri țintă sunt complet diferite. Referitor la partenerii unici eligibili, spun organizațiile semnatare, „universitățile publice militare și de informații” nu au relevanță sau responsabilități prin lege în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și a traficului de persoane și nici competențe în ce privește formarea continuă a adulților. În plus, în contextul actual, în care măsurile cuprinse în Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea violenței în familie sunt în criză de implementare, acțiunile eligibile enumerate în Ghid: „crearea unor mecanisme, implementarea de măsuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice și traficului de persoane”, riscă să ducă la finanțarea unor mecanisme inedite care să intre în contradicție cu prevederile legii. Prin urmare, organizațiile nonguvernamentale solicită diferențierea a două tipuri de proiecte în funcție de două grupuri țintă (victimele violenței domestice și victimele traficului de persoane), includerea ca parteneri eligibili, a ONG urilor cu experiență relevantă în cele două domenii, eliminarea universităților publice în domeniul militar și de informații dintre partenerii eligibili și specificarea unui procent de minimum 85% femei din numărul total de beneficiari pentru ambele grupuri țintă.
Inițiatorii scrisorii sunt: Asociația Transcena, prin președintele acesteia, Mihaela Săsărman, Asociația GRADO, Mihai Popescu, președinte; Fundația SENSIBLU, Cristina Horia, director executiv; Fundația Centrul pentru Mediere și Securitate Comunitară, Laura Albu, președinte executiv; Asociatia PasAlternativ, Iolanda Beldianu, președinte; Asociaţia Front, Tudorina Mihai, vicepreşedintă; Centrul de dezvoltare curriculară și studii de gen FILIA, Andreea Bragă, presedintă; Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Irina Sorescu, președintă executivă; A.L.E.G. Camelia Proca, director; Asociația ANAIS, Mihaela Mangu, președinte; Asociația Romanian Women s Lobby, Dina Loghin, președintă. Organizaţiile nonguvernamentale semnatare deţin o experienţă solidă în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie în România, atât prin activitatea de advocacy pe care au întreprins-o de-a lungul timpului pentru îmbunătăţirea Legii 217/20032 şi pentru implementarea ei corespunzătoare de către autorităţile competente, cât şi prin serviciile specifice oferite victimelor (consiliere, sprijin material, adăpost, asistenţă în instanţă etc.). O parte din organizaţii au lucrat de asemenea în proiecte destinate sprijinirii şi incluziunii sociale a victimelor traficului de fiinţe umane.

Observatii Ghid MFE