Educatie

Formare prin informare, proiect prin care un grup de copii și tineri din școli, licee și centre de plasament au realizat un spectacol interactiv pe tema respectării drepturilor copilului. Spectacolul a avut reprezentații în 6 orașe din țară. Proiectul a fost finanțat de EUROTIN și a fost realizat în perioada noiembrie 2001 – februarie 2002 în parteneriat cu Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Broșura Dreptul la Drepturile Copilului conține rezultatele studiului realizat în timpul turneului cu spectacolul Accesul adulţilor peste 23 de ani este permis numai cu acordul minorilor și a urmărit nivelul de cunoștințe al copiilor în domeniul drepturilor lor dar și așteptările lor cu privire la respectarea de către adulți a acestor drepturi. Proiectul a fost realizat în decembrie 2002 și finanțat de Ambasada Regală a Olandei la Bucureşti și EUROTIN.

Comunicare prin improvizație teatrală a inclus ca activități realizarea unor grupuri de teatru și de educație plastică, cursuri de istoria culturii, turneu. Proiectul a constat în organizarea unui curs de educaţie prin artă cu un grup de copii cu handicap hipoacuzic. Scopul proiectului a fost să creeze un model de lucru pentru depăşirea limitelor impuse acestor copii de handicapul fizic, pentru îmbunătăţirea capacităţii de a comunica şi pentru ridicarea şanselor de socializare în grupuri de copii fără handicap. Programul a fost derulat pe parcursul a 12 luni, septembrie 2002 – septembrie 2003 și finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul PHARE ACCESS.

În dezbatere: Violența, proiect derulat de un grup de voluntari, în perioada 2008 – 2009, la Liceul Teoretic Ion Barbu din Bucureşti. Acesta a constat în realizarea unei serii de sesiuni de educaţie prin teatru pentru prevenirea violenţei în şcoală, la care au participat elevi din clasele VI şi VII.

Comunitatea Terapeutică Descătușarea, program de educație început de Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Geese Theatre USA. Activitatea Comunității Terapeutice Descătușarea din Penitenciarul Bucureşti Rahova s-a desfăşurat mai întâi prin două proiecte finanţare, apoi în regim de voluntariat de către specialiştii Asociaţiei TRANSCENA. Proiectele finanţate au fost:
Parteneriat social pentru reintegrarea Deținuților, extinderea în 5 penitenciare din ţară a programului de schimbare a comportamentului violent derulat în comunitatea terapeutică din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Bucureşti – Rahova. Finanţatorul acestuia a fost Uniunea Europeană, prin programul Phare Acess. Parteneri : Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Alternative Sociale – Iaşi, Pro-Probaţiune – Dej, Stil AlterNativ – Arad. Durata acestuia, din martie 2002, până în ianuarie 2003.

Proiect Manualul Comunității Terapeutice, finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Phare Acess și Ambasada Regală a Olandei la Bucureşti și a avut ca partener Grupul Român pentru Respectarea Drepturilor Omului. Manualul cuprinde lecţiile Fazei I a procesului de schimbare cognitiv – comportamentală care se desfăşoară în comunitatea terapeutică. Manualul a apărut în noiembrie 2003.

Proiectul Patrimoniul – o scenă pentru tineri a însemnat o nouă direcţie de explorare a valenţelor teatrului social şi educaţiei prin teatru şi anume teatru muzeal. Reinterpretarea creativă a patrimoniului cultural folosind teatrul ca mod de exprimare; facilitarea înțelegerii patrimoniului deținut de muzee prin crearea unor povești plecând de la patrimoniul muzeal; atragerea publicului tânăr către muzee prin punerea în scenă a poveștilor create anterior și promovarea în rândul tinerilor a ideii că muzeul este un spațiu viu care spune povesti relevante pentru viața lor – au fost obiectivele atinse ale proiectului. Beneficiari şi parteneri ai proiectului au fost: Muzeul Casa Mureşenilor – Braşov, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni – Sf.Gheorghe, Muzeul Vasile Grigore din Bucureşti. Proiectul s-a desfășurat în perioada 24 august – 15 noiembrie 2012 și a fost finanțat de A.F.C.N.

Participarea Grupurilor Vulnerabile în Economia socială, proiect implementat de Agenția Națională pentru Romi, finanțat de FSE POSDRU 2007 – 2013 prin Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1, în perioada 1 iunie 2010 – 31 mai 2012, și având ca parteneri: Administraţia Naţională A Penitenciarelor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturile Copilului, Agenţia Naţională Antidrog, Fundaţia pentru dezvoltarea socială a romilor RAMSES, Asociaţia Târgovişte spre Europa, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Fundaţia Reforma Justiţiei Penale, Asociația TRANSCENA.
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea la nivelul comunităţilor locale din întreaga ţară a capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă.
Activităţile proiectului au fost: cercetare privind oportunităţile de dezvoltare a economiei sociale pe piaţa românească, promovarea economiei sociale la nivel de comunităţi locale, incubator de întreprinderi sociale şi implicarea persoanelor vulnerabile în activităţi de muncă prin organizarea de calificare profesională şi de suport pentru muncă.
Proiectul s-a derulat în 30 de judeţe din ţară din toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Grupul ţintă a fost alcătuit din 20.000 de beneficiari persoane de etnie roma, femei victime ale violenţei domestice, persoane aflate în detenţie, tineri care au părăsit sistemul de ocrotire, consumatori de droguri. Suportul a fost asigurat de 300 de specialişti formaţi în cadrul proiectului.

Vizionarium, un spectacol multimedia creat de un grup artişti tineri care s-a desfăşurat în 2005 în galerii de artă plastică din Bucureşti.

Campania Rembrandt – 400, realizată de un grup de tineri artişti plastici în Bucureşti, a promovat spaţii culturale din capitală prin plasarea unor banere care au reprodus creaţiile artiştilor celebrând 2006, anul Rembrandt.

Atelier de Educație prin Teatru a reunit, în martie 2012, actori, psihologi, asistenţi sociali. Scopul a fost ca participanţii să experimenteze conceptele, tehnicile şi exerciţiile care se află la originea exerciţiilor şi tehnicilor de lucru des întîlnite şi utilizate în educaţia prin teatru şi dramaterapie.