Scrisoare deschisa catre Consiliul General al Municipiului București

Către Membrii Consiliului General al Municipiului București

Stimate doamne consiliere, stimați domni consilieri ai Municipiului București,

Organizațiile membre ale Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua V.I.F) solicită remedierea unei situații injuste pentru femeile si copiii victime ale violenței domestice din București: finanțarea pentru singurul adăpost non-stop a fost oprită!

Cu ocazia Mărțișorului, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, a anunțat schimbarea condițiilor de  finanțare, ceea ce duce la întreruperea activității celor două centre ale Asociației Anais (”Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” și ”Centrul de primire în regim de urgență destinat victimelor violenței domestice – Casa INVICTA” ), ca urmare a lipsei finanțării. Consiliul General al Municipiului București a sprijinit financiar timp de peste 2 ani și jumătate serviciile de adăpost și consiliere pentru victime, oferite de Asociația ANAIS. Prin ultimul acord încheiat în data de 31.08.2018, finanțarea a fost în cuantum de  465.502,64 / 5 (cinci)  luni, ultima lună fiind în curs de raportare. Astfel, în luna în care toate instituțiile, organizațiile și toți oamenii acordă grijă și atenție sporite pentru situația femeilor, autoritatea locală a luat o decizie contrară nevoilor și intereselor specifice ale acestora.

În cadrul Ședinței Consiliului General al Municipiului București anunțată pentru data de 11 martie 2019, vă invităm să solicitați Primarului General al Capitalei punerea pe lista suplimentara a sedintei CGMB a proiectului depus de către Asociația Anais și aprobarea încheierii unui nou acord de asociere între Asociația ANAIS și DGASMB în vederea reluării finanțării serviciilor oferite victimelor violenței domestice. 

Înțelegem constrângerile financiare ale municipalității, însă nu acceptăm ca victime ale acestor constrângeri să fie categoriile cele mai vulnerabile ale orașului.  

Conform recomandărilor Grupului de Lucru pentru Combaterea Violenței Asupra Femeilor al Consiliului Europei ar trebui să existe minimum:

 • Un loc în adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori.
 • Un centru de criză pentru victimele violului la 200.000 de femei, acoperind toate regiunile geografice.
 • Un centru de consiliere pentru femei la fiecare 50.000 de femei.

Aceste recomandări înseamnă pentru  București asigurarea unei disponibilități de minimum  184 de locuri în adăposturi pentru femei, 5 centre de criză pentru victimele violului, 19 centre de consiliere pentru victimele femei.

În prezent, capitala oferă servicii insuficiente, care nu asigură protecția necesară femeilor, fiind departe de standardele de mai sus. În loc să suplimenteze aceste servicii, Primăria decide să întrerupă finanțarea unei organizații care furnizează aceste servicii de ani de zile, cu personal calificat și profesionist. 

Asociația ANAIS a oferit, cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucuresti, și cu contribuția unor sponsori și donatori, consiliere socială, juridică și psihologică 785, iar în Centrul de primire în regim de urgență ”Casa INVICTA” au fost găzduite și/sau consiliate 450 de femei. În această perioadă, Asociația ANAIS a consiliat femeile și a redactat în numele lor peste 280 de cereri pentru emiterea ordinului de protecție. Din 2013 până în prezent Asociația ANAIS a primit 2570 de apeluri din partea femeilor victime ale violenței domestice, iar în primele două luni ale anului 2019 au fost deja 160 de apeluri.

Centrul de primire în regim de urgență ”Casa INVICTA  funcționează în București, spațiul fiind pus la dispoziție gratuit de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), printr-o convenție de colaborare, și are o capacitate de 16 locuri (8 femei si 8 copii). ANES aduce o contribuție importantă pentru funcționarea centrului prin asigurarea, în afară de spațiul necesar, a cheltuielilor cu întreținerea spațiului. Programul de funcţionare al Centrului este Non Stop, permanența fiind asigurată de către asistenți sociali.

În lipsa finanțării, serviciile de găzduire a femeilor și copiilor, de consiliere socială, juridică și psihologică, de parenting și referire către servicii rezidențiale pe termen mediu și lung vor înceta începând cu luna mai 2019! 16 paturi dispar din schema de găzduire pentru București.

Asociația Anais a fost informată de DGASMB despre  o hotărâre de consiliu prin care a fost aprobat  Regulamentul referitor la regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005. Acest regulament, în sensul înțeles de noi, nu este adecvat pentru finanțarea de servicii rezidențiale de tipul celor necesare victimelor.

Ultimul acord de asociere a încetat la data de 28 februarie 2019, moment în care cele două servicii ale Asociației, de consiliere și găzduire a femeilor victime ale violenței domestice, au rămas fără resurse financiare pentru continuarea activității, ceea ce va duce la suspendarea serviciilor sau chiar la închiderea centrului.

Facem un apel la dumneavoastră pentru a găsi de urgență o soluție pentru finanțarea continuă a serviciilor pentru victimele violenței domestice din București în acord cu prevederile legii și cu respectarea recomandărilor minime ale Consiliului Europei.

Organizații membre ale Rețelei VIF:

 1. Asociatia TRANSCENA, Bucuresti
 2. Asociatia Femeilor Impotriva Violentei  ARTEMIS, Cluj-Napoca
 3. Fundatia SENSIBLU, Bucuresti
 4. Asociatia GRADO – Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului, Bucuresti
 5. Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucuresti
 6. Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu
 7. Asociatia Centrul FILIA, Bucuresti
 8. Asociatia FRONT, Bucuresti
 9. Asociatia ANAIS, Bucuresti
 10. E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti
 11. Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii – IEESR, Tg. Mures
 12. Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara – CMSC, Iasi
 13. Asociatia PAS ALTERNATIV, Brasov
 14. Asociatia pentru Promovarea Femeilor din Romania, Timisoara
 15. Asociatia ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
 16. Asociatia SEVA – Sanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
 17. Asociatia SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timisoara
 18. Asociatia Quantic, Bucuresti
 19. Asociatia All for Family, Constanta
 20. Asociatia Femeilor Universitare, Bucuresti
 21. Asociatia VIS, Constanta
 22. Asociatia Psihosfera, Brasov
 23. Asociatia Business Professional Women -Romania
 24. Asociatia Szentkereszty Stephanie Egyesulet

Organizații care sprijină apelul adresat membrilor Consiliului General al Municipiului București

 1. CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică
 2. Active Watch
 3. Asociatia Romanian Women’s Lobby
 4. Centrul pentru Inovare Publică
 5. Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii
 6. Centrul de Resurse Juridice
 7. Asociația Sens Pozitiv
 8. Asociația MozaiQ LGBT
 9. MCA Romania-Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului in Romania
 10. Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”
 11. Asociația Viitor Plus
 12. Asociația Ateliere fără Frontiere
 13. Asociația Eurolife Targu Jiu
 14. Asociația ACCEPT
 15. Asociatia Necuvinte
 16. Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale- FONSS
 17. APADOR-CH
 18. Asociatia E-Civis
 19. Grupul Parcul Herăstrău
 20. Funky Citizens
 21. Floreasca Civică
 22. Grupul de Inițiativă Civică Kiseleff 
 23. Grupul civic Inițiativa Favorit
 24. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
 25. Asociația Centrul Cultural al Romilor ”O Del Amenca”
 26. Asociația Juriștilor Romi Roma Just
 27. Asociația ”Ajutați-ne să înțelegem lumea ”
 28. Asociația RISE România
 29. Fundația ”Alături de Voi”
 30. Salvați Copiii
 31. Asociația ”Miliția Spirituală”
 32. Fundația Romania Angel Appeal
 33. Fundația Parada
 34. Expert Forum
 35. Asociația Civicus Romania
 36. Asociația CIVICA
 37. Asociația Tineri pentru Tineri
 38. Grupul Floreasca Verde
 39. Grupul Civic Timpuri Noi
 40. Grupul Civic Lacul Tei