Sesizare

Organizațiile neguvernamentale membre ale rețelelor Rupem tăcerea despre violența sexuală și Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor se adresează redacției Adevărul pentru a semnala o știre cu titlul „O fetiță de etnie romă, răpită și violată de un băiat de 14 ani care este și vărul ei”, apărută în data de 26 ianuarie a.c., la ora 08:25 la secțiunea locale. sesizare Adevarul - ian 2016Știrea succint redată de ziarul online dezvăluie identitatea fetiței de 13 ani, prin poza publicată făcându-se, de asemenea, referiri la etnia sa. Publicarea fotografiei minorei împreună cu date identificabile precum etnia și localitatea de rezidență încalcă dreptul la protecție al oricărei persoane fizice potrivit legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Conform acestei legi, prin caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persona fizică prin care aceasta poate fi identificată și identificabilă.

Tot în acest sens art. 27 din legea 272/2004 republicată în 2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, interzice orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul la viață intimă, privată și familială. Publicarea fotografiei împreună cu alte date expune minora, victimă a violenței sexuale și mai mult decât atât, pune în pericol siguranța ei. Tânăra are nevoie de anonimat și protecție existând riscul de a fi revictimizată de agresor sau alte persoane.

De asemenea, menționarea etniei minorei asociată cu infracțiunea căreia i-a fost victimă este inutilă în acest context, având ca impact o și mai mare stigmatizare la care este supusă în primul rând minora. Astfel, menționarea etniei în acest context întărește prejudecățile conform cărora romii sunt cultural infractori sau victime.

Apartenența etnică nu este un element relevant atunci când o persoană este victima unei infracțiuni, ci arată mai degrabă un tip de gândire bazată pe un stereotip și o prejudecată pe care noi ca organizații ale societății civile dorim să le combatem.

Facem apel la conducerea și jurnaliștii ziarului Adevărul pentru a reda cazuri de violență sexuală într-un mod cât mai corect, urmărind principiile eticii profesionale, precum și păstrarea anonimatului victimelor în documentarea cazurilor și traumelor asociate acestora. Violența nu este divertisment și nu trebuie folosită pentru a atrage vizualizări. Astfel de articole, așa cum se poate observa din comentariile cititorilor, încurajează acte de violență și exprimare a urii față de femei sau grupuri etnice.

Vă solicităm, prin urmare, scoaterea sau editarea știrii, cu eliminarea pozei și a identității etnice a minorei, pentru a respecta demnitatea acesteia.

Vă stăm la dispoziție pentru clarificarea oricăror detalii menționate în sesizarea prezentă, precum și pentru viitoare articole pe teme similare.

În solidaritate cu victima,

Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală
Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, formate din:

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația Transcena, Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.), Centrul FILIA, Asociația Front, Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome E-Romnja, Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii (IEESR), Asociația Femeilor Împotriva Violenței AFIV-Artemis, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Societatea de Analize Feministe AnA, Grupul QUANTIC, Asociația Pas Alternativ, Asociația Psihosfera, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CSMC), Asociația VIVAD, Asociația Atena Delphi, Fundaţia SENSIBLU, Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația ANAIS, Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România – Timişoara, Asociația Necuvinte, Societatea Doamnelor Bucovinene – Suceava, Asociația Romanian Women’s Lobby. Activitățile celor două rețele sunt finanțate prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Pentru mai multe informații, accesați www.violentadegen.ro și www.violentaimpotrivafemeilor.ro

Contact:
Carmen Gheorghe, Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)