Ce se întâmplă cu victimele violenței atunci când guvernul se joacă de-a uitarea

Se schimbă o lege, dispar instituții, sunt anulați ani de muncă, susținere, analiză, monitorizare făcută de organizații non-guvernamentale sau chiar de instituții ale statului. Ce legătură are povestea cu viața oamenilor? Niciuna. Poate că în povești tragediile pot fi șterse într-o clipă. În viața reală nu e așa. Dacă dispare un departament sau un set de atribuții pe care le avea acesta, femeile victime ale violenței nu dispar și ele pe drumul spre altă instituție. Ele devin cazuri, statistici sau chiar mai rău, un nume pe o bucată de lemn. Poate că Ordonanța din martie instituia omiterea violenței în familie în speranța că problema va dispărea și ea, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Cazuri cu femei agresate de soți sau parteneri au continuat să apară în paginile ziarelor. Și, cu toate acestea, Ordonanța omiterii nu se oprește aici. În urmă cu câteva săptămâni, 22 de organizații non-guvernamentale lansau o scrisoare deschisă adresată ministrului Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice, în care atrăgeau atenția asupra unei situații de criză privind lipsa de gestionare și coordonare instituțională la nivel central și guvernamental în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Ordinul de protectie Camera Dep ministrul muncii - mai 2014Astăzi, după publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ de organizare și funcționare a nou înființatului Departament pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, inițiatorii acțiunii subliniază în continuare faptul că acesta nu preia funcțiile și atribuțiile de prevenire și combatere a violenței în familie, prelungind astfel starea de criză în care ne aflăm. „Efectul negativ, atrage atenția Mihaela Săsărman, președintele Asociației Transcena, inițiatorul scrisorii, este faptul că Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 şi Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 aprobată prin HG nr. 1156 din 27 noiembrie 2012 vor fi imposibil de implementat”. Absența unui organism învestit cu autoritatea și cu resursele necesare pentru coordonare, monitorizare și control va duce la „atomizarea rețelei de suport pentru victime în sub-structuri sau unități variate locale ce nu vor putea oferi tuturor cetățenilor accesul la servicii de calitatea prevăzută de lege”. Mai mult, subliniază semnatarii scrisorii, o serie de măsuri ca: modificarea şi completarea cadrului legislativ existent în domeniu, elaborarea unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor la care este supusă victima violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, a programelor naţionale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie, constituirea unui subcomitet de lucru permanent pentru violenţa în familie la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, unele dintre acestea având ca termen limită anul 2013 sau 2014, nu vor putea fi implementate. Prin trimiterea, alături de scrisoarea deschisă a unor propuneri de compltare a Hotărârii Guvernamentale 250 din 2014 privind organizarea si funcționarea Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, inițiatorii acțiunii își afirmă în continuare disponibilitatea pentru fundamentarea unui parteneriat solid cu MMFPSPV în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ.
Criza în care ne aflăm este cu atât mai gravă cu cât ea se desfășoară în contextul în care România a demarat procesul de semnare și ratificare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice de la Istanbul, și care va intra în vigoare de la 1 august 2014.
Semnatarii scrisorii sunt:
Mihaela Săsărman, președinte, Asociația Transcena
Tudorina Mihai, vicepreşedintă, Asociaţia Front
Cristina Horia, director executiv, Fundația SENSIBLU
Andreea Bragă, presedintă, Centrul de dezvoltare curriculară și studii de gen FILIA
Mihai Popescu, președinte, Asociația GRADO
Irina Sorescu, președintă executivă, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Camelia Proca, director, A.L.E.G.
Vasile Moldovan, director executiv, Asociația pentru Promovarea Femeii din România
Laura Albu, președinte executiv, Fundația Centrul pentru Mediere și Securitate Comunitară
Dina Loghin, președintă, Asociația Romanian Women s Lobby
Scrisoarea deschisă și Propunerea cu privire la funcțiile și atribuțiile prevenirii și combaterii violenței în familie pot fi citite aici și aici.
Inițiativa se înscrie în seria acțiunilor derulate în cadrul proiectului Campanie de advocacy și asistență juridică inițiat de Asociația Transcena, în parteneriat cu Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen A.L.E.G., Asociația femeilor împotriva violenței Artemis, Asociația Front, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului GRADO, Institutul Est-European pentru sănătatea reproducerii, Asociația Anais, Asociația Centrul de Dezvoltare Curiculară și Studii de Gen Filia, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Fundația Sensiblu, Asociația E Romnja și finanțat de Open Society Foundation.