APROBAREA STRATEGIEI NAŢIONALE PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

În şedinţa de guvern de marţi 27 noiembrie 2012 s-a aprobat Strategia la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Reproducem mai jos un extras din INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 27 noiembrie 2012, ora 10.00 (a doua parte)

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie şi a Planului operaţional pentru implementarea acestei strategii

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie. Prin aceasta se asigură aplicarea unitară a cadrului legislativ în vigoare și se vor aplica mai eficient principiile și prevederile Legii nr. 217/2003.
În cuprinsul Strategiei sunt definite obiectivele operaționale care se referă la prevenirea și diminuarea fenomenului violenței în familie, protecția victimelor violenței in familie și responsabilizarea agresorilor prin constituirea unui cadru instituțional integrat. În același timp, sunt prevăzute și modalitățile prin care se va asigura monitorizarea de specialitate și responsabilitățile ce revin fiecărei instituții sau autorități implicate în acest proces.

Următorul pas este implicarea cît mai multor instituţii, organizaţii şi persoane în procesul de implementare. Din punctul de vedere al Asociaţiei TRANSCENA prioritatea este realizarea normelor metodologice pentru implementarea ordinului de protecţie. Din primele monitorizări realizate de colegele noastre şi din experienţa ultimelor 6 luni rezultă că implementarea ordinului de protecţie este extrem de dificlă. Preţul îl plătesc victimele, care încă îşi riscă viaţa. Îndată ce vom avea formatul oficial al Strategiei aprobate îl vom posta pe site, blog şi facebook ca pe un instrument de lucru necesar tuturor.

Mihaela Săsărman

Preşedinte, Asociaţia TRANSCENA