Advocacy

Advocacy pentru Modificarea Legii 217 din 2003 pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie în România. Proiectul s-a desfăşurat în anul 2011 şi a urmărit să creeze un grup de presiune al societăţii civile care să ducă în Parlamentul României poziţia unui grup de organizaţii non-guvernamentale specializate în domeniul violenţei în familie cu privire la protecţia victimelor. Rezultatul proiectului a fost adoptarea modificărilor la Legea 217 în martie 2012. Cea mai importantă modificare a fost introducerea ordinului de protecţie pentru asigurarea siguranţei imediate a victimei. Proiectul a fost finanțat de Open Society Institute, în perioada 1 decembrie 2010 – 1 noiembrie 2011.

Flash Mob, protest de stradă împotriva includerii violului în noua lege de mediere, organizat în fevbruarie 2013 de o serie de ONG-uri militante pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Evenimentul a avut loc în Piața Sf. Anton din București, și a constat în realizarea unui moment dramatic de 15 minute care a precedat discursurile participanților și a ilustrat drama femeilor supravietuitoare unui viol, nedreptățite prin noile dispoziții incluse în legea medierii. Acțiunea a fost susținută de către actorii teatrului social al asociației pe bază de voluntariat.

Un viitor sigur pentru drepturile reproductive ale femeilor din România, implementat de Centrul FILIA, în parteneriat cu E-Romnja si Asociatia Transcena și finanțat de Feminist Review Trust, în perioada 1 octombrie 2013- 30 septembrie 2014. Proiectul are ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la consecințele interzicerii avortului în perioada comunistă – o nedreptate istorică la adresa femeilor, niciodată recunoscută ca atare. Campania își propune creșterea gradului de conștientizare cu privire la mișcarea pro-viață din România de azi, sublinierea dreptului la propria decizie, a importanței educației sexuale și contracepției și mobilizarea împotriva discursului discriminator de sterilizare a femeilor de etnie romă.

Proiectul Rupem tăcerea despre violența sexuală: întărirea capacității ONG-urilor de a integra
violența sexuală pe agenda publică. Proiectul urmărește creşterea dialogului tematic în cadrul reţelei şi împărtășirea de bune practici, consolidarea capacității interne de advocacy și extinderea rețelei cu minimum alte 5 organizații care promovează egalitatea de gen si actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei asupra femeilor, astfel incat violenta sexuală sa nu rămână un subiect tabu in spatiul public iar victimelor agresiunilor sexuale sa le fie usurat accesul la servicii de asistență. Parteneri în proiect sunt: Asociatia Transcena, Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii, Asociatia Front, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociatia E-Romnja, Societatea de Analize Feministe AnA, Centrul Filia, Asociatia Artemis, Organizația Stigamot din Islanda, Fundatia Sensiblu. Proiectul este implementat în perioada 15 mai 2014- 15 mai 2015 și este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în România.

Proiectul Ordinul de protecție – campanie de advocacy și asistență juridică este implementat de Asociația Transcena în parteneriat cu Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen A.L.E.G., Asociația femeilor împotriva violenței Artemis, Asociația Front, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului GRADO, Institutul Est-European pentru sănătatea reproducerii, Asociația Anais, Asociația Centrul de Dezvoltare Curiculară și Studii de Gen Filia, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Fundația Sensiblu, Asociația E Romnja și este finanțat de Open Society Foundation. Obiectivul proiectului este acela de a promova drepturile femeilor și de a proteja femeile victime ale violenței în familie prin urgentarea emiterii ordinului de protecție. Dar reducerea la minimum a perioadei medii de emitere a Ordinului de protecție (de la o medie de 33 de zile la una de maximum 7 zile) este marele obiectiv al acestei campanii care se derulează pe parcursul a doi ani, 20013 – 2015 și pentru care Asociația TRANSCENA și partenerii săi au reușit să mobilizeze de multe ori politicieni, jurnaliști, voluntari, autorități publice, magistrați. Colaborarea cu INM în procesul de
formare al magistraților cu privire la egalitatea de gen și problematica violenței domestice; urmărirea procesului legislativ; realizarea unui studiu unic în România privind Ordinul de protecție; întocmirea unei hărți a serviciilor privind victimele violenței în familie, de asemenea, unică la noi; elaborarea unor propuneri de modificări legislative; interpelări; sesiuni de strângere de semnături în favoarea urgentării emiterii Ordinului de Protecție; scrisori deschise; participarea la interviuri; consultări cu Departamentul pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; realizarea unui blog; organizarea de seminarii și conferințe – sunt câteva dintre activitățile realizate până acum în cadrul acestui proiect ambițios.