Rolul școlii în prevenirea și combaterea violenței domestice și a hărțuirii – Mese rotunde

Asociația Transcena a organizat 4 mese rotunde on line pentru prezentarea și analiza rezultatelor dezbaterilor cu elevii care au participat la reprezentațiile cu spectacolul de teatru forum desfășurate în cadrul proiectului “Prevenirea violenței de gen, perspectiva tinerilor – DECIDES Europe”. Au participat profesori, consilieri școlari, polițiști, reprezentanți ONG-uri, experți în egalitate de șanse. Una dintre concluziile acestor mese rotunde a fost că este „În unitățile de învățământ sunt necesare atât programele de educație pe teme de violență domestică, egalitate de șanse și tratament și reducerea riscului de violență sexuală, cât și semnalarea și sesizarea cazurilor de violență domestică și sexuală.” Participanții au apreciat că stfel de dezbateri sunt necesare pentru creșterea eficienței protecției copilului în școli.