Angajare în afara organigramei – Proiectul VIOGEN

ANUNȚ

– privind organizarea concursului de selecţie a personalului care își desfășoară activitatea în afara organigramei Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES) în cadrul proiectului „VioGen RoJust”, Cod proiect PN5002, derulat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați(ANES) –

 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați(ANES) în calitate de promotor de proiect și lider de parteneriat implementează în prezent proiectului „VioGen RoJust”, Cod proiect PN5002, derulat în cadrul Apelului nr.5 „Drepturile Omului – Implementare la Nivel Naţional”, din Programul „Dezvoltare Locală”, finanţat din fonduri provenite din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi Guvernul României, având ca operator de program, Fondul Român de Dezvoltare Socială.

În acest sens, în conformitate cu atribuțiile sale specifice din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, ANES anunță organizarea concursului de recrutare și selecție a persoanelor care își desfășoară activitatea în afara organigramei Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES) pentru angajarea pe perioada determinată a următorului tip de experți în vederea implementării proiectului „VioGen RoJust”.

ANUNT-Angajare-in-afara-organigramei-Proiectul-VIOGEN