Teatru forum este, dintre formele de teatru social, cea mai structurată şi teoretizată formă. Definiţia pe care o dă creatorul şcolii The Theatre of the Oppressed, Augusto Boal, în volumul The Raibnbow of Desire, apărut în 1995 la editura Routledge, este cea mai simplă şi de aceea o reproduc aici:

Teatru Forum constă, în esenţă, în a propune unui grup de spectatori, după o primă improvizaţie a unei scene, să îl înlocuiască pe protagonist şi să încerce să improvizeze variaţii ale acţiunilor acestuia. Adevăratul protagonist trebuie, în final, să improvizeze acea variantă, dintre cele jucate de spectatori, care l-a motivat cel mai mult.

Protagonistul este acel non-actor care a avut experienţa pe care o prezintă pe scenă sau o experienţă similară. În acest demers el primeşte, pe calea improvizaţiei teatrale, experienţă de la membrii comunităţii şi este liber să aleagă şi să îşi asume una sau alta dintre experienţele primite.

Variantele de teatru forum sunt numeroase. În primul rînd din cauză că avem de-a face cu un demers creativ şi creaţia nu suportă bine constrîngerea formulelor. Mereu un om de teatru într-un exerciţiu sau într-un spectacol de acest tip va găsi că varianta pe care simte nevoia să o exprime într-un anumit moment dat este mai bună decît cea anterioară şi îşi va asuma să joace altfel. Îşi va asuma să dezvăluie un alt aspect, unul nou, din realitatea faptelor, a unghiurilor de vedere şi a minţilor noastre. Noi nu putem respinge un asemnea dar, îl primim, ne bucurăm de el, îl analizăm, îl trecem mai departe.

Nu ştiu dacă este important, în proiectele noastre de educaţie prin teatru, teatru social, teatru al comunităţii, teatru aplicat, ce teorii punem în practică şi cum ne raportăm la sisteme. Important este dacă cei care lucrează stăpînesc în cel mai mare grad tehnica particulară pe care o folosesc şi obţin cu ea cele mai bune rezultate posibile în condiţiile specifice. Menţiunea, de fiecare dată cînd este cazul, a unui autor de la care s-au inspirat sau a cărui operă o folosesc, este întotdeauna obligatorie. Tehnica Teatru Forum a evoluat atît de mult, cum spuneam, în atîtea variante încît nu mai poţi spune unde se pierde încadrarea corectă ca Teatru Forum a fiecărui spectacol. Dar, la urma urmelor, de fiecare dată cînd ne întîlnim cîţiva amici şi povestim ceva ce s-a întîmplat unuia dintre noi, ca să fim mai expliciţi începem să jucăm personajele absente, apoi ne înfierbîntăm şi contrazicem şi arătăm ce ar fi trebuit făcut cum ar fi trebuit făcut, apoi aducem argumente pro şi contra celei mai bune acţiuni posibile şi improvizăm iar consecinţele unuia sau altuia dintre comportamente… adică, facem teatru forum fără să ştim.

Dacă mă gîndesc la definiţia riguroasă dată de Boal, trupa Transcena nu a făcut niciodată Teatru Forum. Dar, dacă accept dezvoltarea variantelor, pot să presupun că varianta de teatru interactiv, educaţional şi social pe care am făcut-o din 2001 pînă acum ar fi, la rîndul ei, una dintre variantele de teatru forum.

Am făcut precizările de mai sus nu de dragul teoriei, ci ca urmare a faptului că Asociaţia U.N.I.T. prin cinci dintre membrii ei m-a întrebat dacă vreau să lucrez cu ei într-un mic proiect de teatru forum. Am fost foarte încîntată să lucrăm împreună şi iată ce a rezultat.

Scena 1

Scena 2

Scena 3

Scena 4

Scena 5

Dezbatere 1

Dezbatere 2

Dezbatere 3

Materialele video realizate de Simona Necula voluntar Radio Strada FM/GRADO