Despre A.L.E.G.

asociatia-alegA.L.E.G. este o organizatie neguvernamentală activă din 2004 în domeniul combaterii si prevenirii violentei împotriva femeii si promovării egalitătii de gen. Ne desfăsurăm principala activitate pe plan local, în judetul Sibiu, dar suntem totodată punct focal si membri in Comitetul de Coordonare al retelei europene WAVE (Women Against Violence Europe) iar din noiembrie 2010 facem parte din: AWID (Association for Women’s Rights in Development), si reteaua ASTRA (retea regională pentru sănătatea reproducerii si drepturile femeii în Europa Centrală si de Est). In perioada 2008-2010 am fost parteneri în 3 proiecte cu finantare din partea Uniunii Europene în cadrul programelor Daphne si Grundtvig, iar în 2011 am implementat 2 proiecte Tineret în Actiune.

A.L.E.G. este implicată si în activităti de lobby si advocacy pentru modificări legislative la nivel national în domeniul combaterii violentei domestice, iar la nivel local facem parte din Comitetul consultativ privind Sansele Egale si Sibiu Social- Reteaua Furnizorilor de Servicii Sociale.

Activitati principale

Serviciile sociale furnizate de A.L.E.G. sunt acreditate din 2005 de către Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie.

– Consiliere si terapie pentru victimele violentei bazate pe diferenta de gen- cu scopul de a oferi suport psihologic în situatii de criză, dar si programe individualizate de terapie pe termen lung pentru prelucrarea traumei. Consilierea este gratuită. Principala sursă de finantare: Global Fund for Women si Global Fund for Children.

– Activităti educative si de constientizare privind violenta împotriva femeii si egalitatea de gen. Activităti cu scopul prevenirii violentei, adresate în special tinerilor: sesiuni educative în scoli, tabere educative, campanii publice cum ar fi Festivalul Egalitatii de Gen sau Evenimentul Martorele Tacute.

WEbSITE: www.aleg-romania.eu